Book Creator

(copy) Korowód Świętych

by Kasia Owczarek

Pages 2 and 3 of 61

Loading...
Loading...
wspólna praca w projekcie
Sanktuaria
w mojej Małej Ojczyźnie
Loading...
Loading...
"aby wszelki, kto wierzy weń, nie zginął,
ale miał żywot wieczny"
(Jan 3,16)
Comic Panel 1
Loading...
1. SP 162 w Łodzi
Loading...
2. Zespół Szkół Publicznych w Polanowie, klasa Vc
Loading...
3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Skrzyńsku, klasa V
Loading...
4. Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Jana Bosko w Piotrkowie Trybunalskim
Loading...
5. Szkoła Podstawowa nr 158 w Warszawie
Loading...
6. Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim
Loading...
7. Zespół Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu.
Loading...
8. Szkoła Podstawowa nr 14 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu
Loading...
9. Szkoła Podstawowa w Hedwiżynie
Loading...
10. SP im. P.A Wilkońskich w Siekierkach Wielkich
Loading...
11. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Halasach
Loading...
13. SP Sióstr Nazaretanek w Kaliszu
Loading...
Szkoły biorące udział w projekcie:
Loading...
12. Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Psarach Starej Wsi