Book Creator

Fizica

by Teodor Moga

Cover

Loading...
Loading...
Cuprins:
1. Achiziții teoretice
1.1. Energia internă a corpurilor
1.2. Modificarea energiei interne a corpurilor. Cantitatea de căldură
1.3.…Transformarea stărilor de agregare ale substanțelor – procese termice
SCRIITOR:
Teo Moga
1.1. Energia internă a corpurilor
Mărimea fizică ce caracterizează starea de încălzire a unui
corp sau a unui sistem de corpuri fizice aflate în echilibru
termic este numită temperatură.
Trecerea unui corp fizic dintr-o stare de echilibru termic în alta
se numește proces termic.
Starea termică a unui corp fizic exprimă starea lui internă și
este determinată de mărimea fizică numită temperatura.
Experiment
• Considerați temperatura apei încălzite ca temperatură inițială.
• Încetați încălzirea apei din retortă (fig. 3).
• Observați ce se întâmplă cu temperatura apei în
procesul termic de răcire timp de 10÷15 minute.
• Explicați cele observate.
1.2. Modificarea energiei interne a
corpurilor. Cantitatea de căldură
RETINE:
Variația temperaturii unui corp cu ∆ °t depinde de cantitatea de
căldură Q primită sau cedată de el.
Între aceste mărimi fizice există o proporționalitate directă,
adică: ∆°t ~ Q
Variația temperaturii Δ°t a unui corp depinde de masa corpului.
Între aceste mărimi fizice există o proporționalitate inversă,
adică Δ°t ~ 1/m
Capacitatea calorică este o mărime fizică ce se notează cu simbolul C. Ea se
determină din relația:

Folosind expresia (1) pentru cantitatea de căldură Q, stabilim legătura dintre
capacitatea calorică C și căldura specifică c:


Unitatea de măsură pentru capacitatea calorică este
RETINE:
Compartimentul fizicii care studiază metodele și instrumentele
folosite la determinarea cantității de căldură Q și a căldurii
specifice c se numește calorimetrie.
Analizând relațiile dintre aceste mărimi, se poate scrie expresia matematică
a cantității de căldură Q primită sau cedată de corp pentru modificarea temperaturii acestuia în intervalul ∆ °t:
În conformitate cu expresia (2), unitatea de măsură a căldurii specifice este
Relația (1) reprezintă formula de calcul al cantității de căldură. Din această
relație putem exprima căldura specifică c:
Experiment
• În două vase identice A și B turnați în cantități egale (m1 = m2
) apă și ulei
vegetal.
• Încălziți vasele cu două spirtiere identice timp de 5 min., notând temperatura inițială a uleiului și a apei (fig. 3)
1.3. Transformarea stărilor de agregare
ale substanțelor – procese termice
Căldura latentă specifică de topire se notează cu litera λt (lambda).
Din definiție rezultă:
DEFINITIE:
Cantitatea de căldură necesară unității de masă a corpului
solid pentru a se topi la temperatura de topire se numește
căldura latentă specifică de topire.
RETINE:
La topire corpul absoarbe căldură, iar la solidificare el cedează căldură mediului exterior
Unitatea de măsură a căldurii latente specifice de topire în SI se află din
definiția:
Cantitatea de căldură absorbită pentru topirea masei m de substanță este
dată de relația:
PrevNext