Book Creator

Clasificarea Instalațiilor electrice

by L. Grajdian

Cover

Loading...
CLASIFICAREA INSTALAȚIILOR ELECTRICE
Loading...
CE+ST+LEA+PT+RD(LEA+LEC)+RE=SEE
Loading...
CE+ST+LEA+PT+RD(LEA+LEC)+RE=SEE
Loading...
CE+ST+LEA+PT+RD(LEA+LEC)+RE=SEE
Loading...
CE+ST+LEA+PT+RD(LEA+LEC)+RE=SEE
Loading...
CE+ST+LEA+PT+RD(LEA+LEC)+RE=SEE
Loading...
CE+ST+LEA+PT+RD(LEA+LEC)+RE=SEE
Loading...
Loading...
CE+ST+LEA+PT+RD(LEA+LEC)+RE=SEE
Loading...
Ghidul elevului în domeniul Energetic
Elaborat: profesorii disciplinelor de specialitate PFP Electroenergetică I.P.CEEE
CE+ST+LEA+PT+RD(LEA+LEC)+RE=SEE

Ghidul poate fi utilizat în cadrul lecțiilor la unitățile de curs de specialitate,
PFP 71310 Electroenergetică, I.P.Centrul de Excelență în Energetică și Electronică.
CUPRINS
Aspecte generale. Sistemul electroenergetic al Republicii Moldova
Instalații electrice de producere
Instalații electrice de transport
Instalații electrice de distribuție
Instalații electrice de utilizare
Unitățile de curs din anul III: Partea electrică a centralelor; Transportul și distribuția energiei electrice
Unitățile de curs din anul IV: Montarea și exploatarea rețelelor electrice; Alimentarea cu energie electrică
Unitățile de curs enumerate sunt incluse la examenul de calificare. Autorii cred că ghidul
va fi util pentru recapitularea noțiunilor generale și a clasificărilor.
Aspecte generale. Sistemul electroenergetic al Republicii Moldova
Un ansamblu de echipamente electrice interconectate într-un spațiu dat și reprezentând un tot unitar, cu o funcționalitate bine determinată, formează o instalație electrică.

Echipamentele electrice ale instalațiilor electrice sunt constituite din mașinile, aparatele, dispozitivele și receptoarele electrice interconectate în cadrul instalației prin rețele electrice.

Receptorul electric este un ansamblu electric care absoarbe energie electrică și o transformă în altă formă de energie (mecanică, termică, luminoasă etc.) în scop util. 

Ansamblul instalațiilor electrice de producere, transport, distribuție și utilizare a energiei electrice, interconectate într-un anumit mod și având un regim comun și continuu de producere și consum de energie electrică, alcătuiesc un sistem electroenergetic.

După cum rezultă din definiție, sistemul electroenergetic cuprinde:
- instalațiile electrice de producere a energiei electrice (generatoarele din centralele electrice);
- instalațiile electrice de transport al energiei electrice (linii aeriene și subterane, stații de transformare);
- instalațiile electrice de distribuție a energiei electrice (linii, posturi de transformare, tablouri de distribuție, coloane, circuite);
- instalațiile electrice de utilizare a energiei electrice (receptoare electrice).
kV
kV
Figura 1. Schema bloc a sistemului electroenergetic
6; 10 kV
Speech Bubble
Cum se descifrează abrevierile din Fig. 2:

CTE-? CNE-? CHE-?
ST-? LEA-? LES-?
PT-?
6; 10 kV
Figura 2. Schema de structură a sistemului electroenergetic

Aspecte generale privind sistemul electroenergetic al Republicii Moldova
Reţelele interstatale, vezi AICI
Proiecte de dezvoltare, vezi AICI
Pentru a vedea care sunt oportunitățile de dezvoltare a carierei în domeniul Energetic: I.P.CEEE și/sau UTM
PrevNext