Book Creator

Смелата Изабела

by Svetoslav Borisov

Cover

Loading...
СМЕЛАТА
Loading...
Loading...
ИЗАБЕЛА
Имало едно време, в красивия град Варна в България, малко момиченце на име Изабела. Изабела беше на 9 години и тъкмо тръгваше в трети клас на училище "Гео Милев". Но имаше проблем, Изабела много се страхуваше да ходи на училище. Страхуваше се от голямата сграда на училището, от другите ученици и от учителите. Имаше чувството, че мястото и не е там и че всички ще и се подиграват.
Имало едно време, в красивия град Варна в България, малко момиченце на име Изабела. Изабела беше на 9 години и тъкмо тръгваше в трети клас на училище "Гео Милев". Но имаше проблем, Изабела много се страхуваше да ходи на училище. Страхуваше се от голямата сграда на училището, от другите ученици и от учителите. Имаше чувството, че мястото и не е там и че всички ще и се подиграват.
Един ден, докато лежеше в леглото, тя внезапно чу странен шум, идващ от прозореца. Тя предпазливо се приближи до прозореца и с изненада видя бял заек с джобен часовник, който подскачаше и гледаше назад към нея.

"О, мила! Изглежда си в беда", каза заекът. — Искаш ли да дойдеш с мен и да последваш белия заек?
Един ден, докато лежеше в леглото, тя внезапно чу странен шум, идващ от прозореца. Тя предпазливо се приближи до прозореца и с изненада видя бял заек с джобен часовник, който подскачаше и гледаше назад към нея.

"О, мила! Изглежда си в беда", каза заекът. — Искаш ли да дойдеш с мен и да последваш белия заек?
Изабела беше малко уплашена, но също така беше любопитна и смела, затова реши да последва заека. Заекът я заведе до малка врата, която тя никога не беше виждала преди, и я бутна. Изабела влезе вътре и се озова в странен и прекрасен свят, пълен със странни създания и омагьосани гори.
PrevNext