Book Creator

Մեղրաձոր

by Anahit Malyan

Pages 2 and 3 of 5

ՄԵՂՐԱՁՈՐ
Loading...
Արզական-Մեղրաձորի արգելավայր[1], բնության հատուկ պահպանվող տարածք։ Կազմավորվել է 1971 թվականին։ Ունի 13532 հա տարածք և համարվում է ՀՀ մեծ տարածք ունեցող 27 արգելավայրերից մեկը[2]։ Գտնվում է ՀՀ Կոտայքի մարզում՝ Դալար և Մարմարիկ գետերի ավազանում՝ ծովի մակարդակից 1600-2100 մ բարձրության վրա[3][4], Ծաղկունյաց լեռների արևելյան լանջերին[5]։ Ստեղծվել է անտառային կենդանիների՝ այծյամ, ուսուրական բծավոր եղջերու, գորշ արջ, կովկասյան մայրեհավ և այլ կենդանիների պահպանության նպատակով։ Արզականի արգելավայրի անտառներում հանդիպում են չափազանց հազվագյուտ ռելիկտային կենդանատեսակներ, որոնք գրանցված են ՀՀ Կարմիր գրքում[
Rounded Rectangle
Loading...
Մեղրաձորը համարվում է տուրիստական կենտրոն

You've reached the end of the book

Read again

Made with Book Creator

PrevNext