Book Creator

Best 2023 Book

by Tulikava Sete

Cover

Comic Panel 1
Comic Panel 2
Loading...
Tulikava
Loading...
My 2023 year book
Comic Panel 3
Comic Panel 1
Comic Panel 2
Contents page
1) Ko hai au
2) Ko 'eku taumu'a
3)Class treaty
4)Kaitiakitanga
5) Tread lightly
6)Life education (Peer pressure, social media behaviour, the brain devolpment) 
7) School leadear camp
8) Ara Moana Maritime Museum
9) Mr Whippy
10) Anzac day
11)
12) 'Ofa hausia fare well
13) Rotuman language week
14) Magic milk
15) Ending page
Good
Nice
Term 1 learning
Comic Panel 1
Zoom
Ngaue ki he teemi 1
Ko hai au?
Malo e lelei, ko hoku hingoa ko Tulikava Sete pea ko e tamasi'i Tonga au, 'oku ou 12 eni he ta'u ni. Na'e fa'ele'i au 'i Middle Hospital he 'aho 4 'o Fepueli 2011. Ko 'eku tangata 'eiki ko Salesi Sete pea ko 'eku fine'eiki ko Lesieli Sete. 'Oku ou lele mai mei Tutu'angakava, Holonga Tongatapu mo e Siale hae Vala, 'Utulongoa'a Kolonga Tongatapu. 'Oku toko 6 'emau fanau, ko e 3 tangata mo e 3 fefine. Na'e fakahingoa au 'a 'eku kui hono ua ki he'ene foha ko Tulikava pea fakahingoa leva au ki ai.
Comic Panel 1
1) Feinga keu fakakakato 'eku ngaue ke 'osi
I will try to finish of my work
2) Faka'apa'apa ki he taha kotoa pe
Respecting everyone
3) Muimui ki he talite 'o e kalasi
Follow the class treaty
4) Fanongo kapau 'oku lea ha taha
Listen if someone is talking
5) Hoko ko ha faʻifaʻitakiʻanga lelei ki he tokotaha kotoa
Be a good school leader and a good role model
Comic Panel 1
Ko 'eku taumu'a ki he 2023
Comic Panel 3
Comic Panel 1
1) 'Oku ou laukau he'eku 'ilo'i ko hai au
2) 'Oku ou polepole he'eku ngaahi fakakaukau
3) 'Oku ou lava 'o lea lelei
4) Teu feinga ke fai hoku lelei taha
5) 'Oku mau pukepuke 'a fufula 'a e lelei taha
Ko 'emau Talite
Comic Panel 2
Treaty / Talite
Comic Panel 3
1) I am proud of who i am
2) I am proud of my ideas
3) I can speak confidently
4) I will strive to do my best
5) We are kaitaki
Our class treaty
PrevNext