Book Creator

echipamente periferice

by laurentiu mizin

Pages 2 and 3 of 13

Loading...
Monitorul
Loading...
Monitorul – permite vizualizarea pe ecran a rezultatelor execuţiei programelor
Loading...
Loading...
a) În funcţie de numărul de culori afişate:
- monocrom – două culori (alb-negru, portocaliu-negru);
- gray scale – nuanţe de gri;
- color – între 16 şi 16*106 culori.
b) Dimensiunea ecranului – este caracterizată de lungimea diagonalei măsurată în
inch: 9", 14", 15", 17", 21"…42"
Loading...
c) Rezoluţia monitorului – este o măsură a calităţii imaginii şi este exprimată în
număr de pixeli (puncte din care este alcătuită imaginea).
Rezoluţia = nr. de pixeli pe linie X nr. de pixeli pe coloană
640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 1024, 1600 x 1200.
d) Radiaţia monitorului – reprezintă efectul produs asupra omului (nu doar asupra
ochilor) de bombardarea ecranului cu electroni. Se recomandă monitoare cu radiaţie
redusă (low radiation).
Loading...