Book Creator

חג השבועות

by בר ביטון

Cover

Loading...
Loading...
Loading...
חג השבועות
Loading...
שיעור חזרה-
חשבון
מהם שמות החג?
1. חג השבועות
2. חג הקציר
3. חג מתן תורה
4. חג הביכורים
למה נקרא חג הביכורים?
ביכורים, מהמילה בכור.
הפירות הראשונים שמבשילים בחג האביב.
שבעת המינים אלו הפירות ששמים בטנא.

בכור- בן או בת שנולדו ראשונים להוריהם או ילדים יחידים.
כמו הפירות הראשונים.
חג השבועות הוא החג השני מבין שלושת הרגלים
החג הראשון- פסח
החג השני- שבועות
החג השלישי- סוכות
מנהגי החג
1. לאכול מוצרי חלב
2. ללבוש בגדים לבנים
3. לעלות לבית המקדש
4. להכין טנא עם שבעת המינים
5. לקיים מלחמות מים
Thought Bubble
חג שמח לכל תלמידי ג'3 תהנו וחזרו בבטחה
PrevNext