Book Creator

Как правилата за движение се превръщат в стихотворение

by Иванка Лекова

Cover

Loading...
Loading...
Loading...
Как правилата за движение се превръщат в стихотворение
Loading...
Loading...
Светофар

Той работи денем, нощем,

гледа ни с три очи,

и внимателно променя

своите светлини.

Светне ли зелено- премини спокойно.

Жълто светне ли- по-добре се приготви.

А червено- мирно стой! Не преминавай ти!

Георгий
Светофар

На кръстовището нависоко

има три мигащи очи,

светят,гаснат и командват всички-

пешеходци и коли.

Той е наш добър другар

и се нарича............

(светофар)

Калоян
Светофар

Той е наш добър другар

и се казва веселият светофар.

Мига ли с червено-

стой на място,че е забранено.

Когато светне жълто ,знам,

защото вече съм голям,

приготвям се да тръгна сам.

Светне ли зелено ,пак си знам,

тръгвам да пресичам сам.

Ивет
Пешеходна пътека и светофар

Винаги оглеждай се ти-

ляво, дясно и пресечи.

Пешеходната пътека си лежи,

ти по нея премини.

Светофарът е наш приятел пръв.

Запомни! Светне ли червено-спри,

жълто ли е-ти се пригготви,

а на зелено-не забравяй и тръгни.

Емил
Цветен е той,

сменя си светлините,

спасява ни от бедите.

На червено чакай,

на жълто се приготви,

а на зелено тръгни.

Шо е то? ( Светофар)

Добромир
PrevNext