Book Creator

Crvena knjiga

by Magdalena Trtanj

Pages 2 and 3 of 24

Crvena knjiga
Crvena knjiga
Loading...
Zaštićene i ugrožene životinje u Republici Hrvatskoj
Loading...
Čovječja ribica
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
- STANIŠTE - Čovječja ribica živi u podzemnim vodama dinarskog krškog reljefa. U Hrvatskoj se nalazi u Istri, Lici, uz rijeku Krku i uz rijeke Cetinu, Vrljiku, Maticu, Norin i Neretvu.
Morski konjic
- STANIŠTE - Morski konjic živi u Jadranskom moru. Nalazimo ih u blizini morskih struja gdje im je osigurana prehrana.
- ZANIMLJIVOST - Morski konjic može pobjeći svojim neprijateljima tako što će poprimiti boju podvodnih biljaka.
Morski pas modrulj
- STANIŠTE - Morski pas modrulj živi u Jadranskom moru, najviše na južnom Jadranu. Zimu provodi u većim dubinama mora, a ljeta na površini.
Plemenita periska
- STANIŠTE - Rasprostranjena je po cijeloj obali Jadranskoga mora. Nalazi se na dnu do 40 metara dubine.
- ZANIMLJIVOST - Školjka je do trećine visine zakopana i nitima povezana za morsko dno. U prošlosti se od tih niti radila morska svila.
Pjegavi daždevnjak
- STANIŠTE - Listopadna ili miješana šuma s vodotocima. Žive na visinama ispod 800 metara nadmorske visine.
Thought Bubble
- ZANIMLJIVOST - Prevladavaju žuto-crni daždevnjaci, ali se mogu naći i crveno-narančasti daždevnjaci.
Prstac
- STANIŠTE - Prstac je rasprostranjen preko cijelog Jadranskog mora.
PrevNext