Book Creator

Clara

by Thuong Vo

Cover

Loading...
Chị Clara
ĐỘNG TỪ - VERBES
đi
làm việc
học
ngủ
ĐỘNG TỪ - VERBES
nói
nghe
ăn
uống
ĐỘNG TỪ - VERBES
đi bộ
chạy bộ
chạy xe máy
chạy xe đạp
ĐỘNG TỪ - VERBES
đọc
viết
gọi
ĐỘNG TỪ - VERBES
mua
nghỉ
chơi
coi
nấu ăn
PrevNext