Book Creator

Prispodoba o dobrom ocu

by Gordana Luketić

Pages 2 and 3 of 17

Loading...
Loading...
Čovjek imao dva sina.
Loading...
Loading...
Mlađi reče ocu: "Oče, daj mi dio dobara koji mi pripada."