Book Creator

Стоп за насилството!

by Ученици IV-г

Cover

Loading...
СТОП ЗА НАСИЛСТВОТО
Loading...
Декември, 2022 год
Насилството може да повреди некоја личност. Тоа може да биде психичко или физичко
Денес,во светот насекаде има насилство . Кај децата најразвиено е врсничкото насилство
Speech Bubble
Понекогаш децата знаат да се искараат или повредат, но секако не е убаво.Треба да се сакаат и дружат.
PrevNext