Book Creator

Instruirea asistată de calculator

by Mariana Botnatu

Cover

Loading...
INSTRUIREA ASISTATĂ DE CALCULATOR
Loading...
INSTRUIREA reprezintă activitatea principală realizată în cadrul procesului de învățământ, conform obiectivelor pedagogice generale elaborate la nivel de sistem, în termeni de politică a educației.
Învățământul la distanță este forma de învățământ instituționalizată la începutul secolului XX, sprijinită inițial pe facilitățile de comunicare oferite prin intermediul poștei, telefonului, iar apoi al televiziunii.
INSTRUIREA ASISTATĂ DE CALCULATOR (IAC) reprezintă o metodă didactică ce valorifică principiile de modelare și analiză cibernetică ale activității de instruire în contextul utilizării tehnologiilor informatice și de comunicații, caracteristicile societății contemporane.
Învățământul asistat de calculator este îmbogățit cu ajutorul unui ansamblu de tehnici și metode de utilizare a sistemelor informatice ca unelte pedagogice integrate unui context educativ, fie că este vorba de învățământ sau formare permanentă.
Instruirea și autoinstruirea asistată de calculator se referă la utilizarea calculatorului în procesul de învățământ, în scopuri didactice. Introducerea calculatorului presupune: o linie didactică bine precizată, cu orientări pedagogice, psihologice și metodice- cadre didactice cu pregătire necesară.
Această metodă valorifică operații didactice integrate la nivelul unei acțiuni de dirijare euristică și individualizată a activității de predare/învățare/evaluare.
Importanța introducerii calculatorului în școală

- reprezintă o strategie de lucru a profesorului și a elevilor de tip interactiv, un nou model de concepere a instruirii și învățării;
- se inserează în contextul învățământului pe lecții ;
- stimulează procese și fenomene complexe pe care nici un alt mijloc didactic nu le pate pune atât de bine în evidență;
- construiește contexte pentru aplicații ale conceptelor, oferind celor ce studiază și limbajul cu ajutorul căruia ei își pot descrie propria activitate.
Principiile specifice instruirii asistate de calculator

1) Principiul participării active și independente a elevului
2) Principiul pașilor mici
3) Principiul progresului gradat
4) Principiul întăririi imediate a răspunsului
5) Principiul ritmului individual de studii
6) Principiul răspunsurilor concrete
7) Principiul repetiției
8) Principiul prelucrării și stocării informației prin mecanismele specifice de organizare a materialului transmis
9) Principiul autoreglării raporturilor dintre efectele și cauzele informației prin mecanisme specifice de conexiune inversă
10) Principiul asigurării concordanței
PrevNext