Book Creator

KLUB MŁODYCH LITERATÓW

by Zawierciański Uniwersytet III Wieku

Cover

Loading...
Loading...
KLUB
MŁODYCH
LITERATÓW


W okresie od 11 października 2023 r.
do 7 lutego 2024 r. odbyło się
16
spotkań literackich.
Średnio uczestniczyło 12-13 członkiń.