Book Creator

Zagreb u drugoj polovici 19.st.

by Bože Vidić

Pages 2 and 3 of 20

Loading...
POVIJEST - UKRATKO
Loading...
Grad Zagreb ima dugotrajnu i osebujnu povijest, ističući se među mnogobrojnim europskim gradovima. Formalno, prvi veći razvoj Zagreb doživljava koncem 11.st., kada je Ladislav Arpadović u svrhu širenja svog utjecaja osnovao Zagrebačku nadbiskupiju u tadašnjoj Panonskoj Hrvatskoj, u jeku prepiranja za hrvatsko prijestolje. Nadalje, 1242. godine, poveljom po imenu "Zlatna bula", grof Bela IV. Gradec proglašava slobodnim kraljevskim gradom, što je bilo jedna od predispozicija za napredak grada. Zagreb se intenzivno razvija u drugoj polovici 19.st., nakon što naselja Gradec i Kaptol bivaju ujedinjeni zajedno s okolnim naseljima u jedinstveno naselje. Proces urbanizacije, napredak arhitekture i kulture doveli su Zagreb do izgleda modernog grada kakvog danas poznajemo.
Loading...
Loading...
"Zlatna bula"
Loading...
statua Ladislava Arpadovića
Loading...
Loading...
POLITIČKA ZBIVANJA
Loading...
Revolucionarna zbivanja u Europi 1848. godine ("Proljeće naroda") imala su velik utjecaj i na društvena zbivanja na području Banske Hrvatske. Zahtijevanjem naroda u 30 točaka tražene su mnoge upravne i gospodarske reforme, ali i dolazak Jelačića na vlast koji će dodatno potaknuti promjene i napredak Grada. Isto tako, 1848. ukidanjem feudalnog sustava prestaje stoljetna kontrola Crkve nad pukom u Vlaškoj ulici, na Kaptolu i u Novoj Vesi, koje čine tri fizionomske oblasti. Tako je odlukom vladara 7. rujna 1850. konačno ostvarena upravno – politička veza u jedinstven urbani organizam, odnosno postavljene su predispozicije za razvoj modernog grada. Možemo reći da je to bio period hrvatske povijesti kada je hrvatski narod najviše žudio za slobodom - razdoblje Bachovog neoapsolutizma, Austro-Ugarske Monarhije te 1868. Hrvatsko-ugarske nagodbe, što će se odraziti na kulturnom i arhitektonskom planu. Urbanističke i kulturne reforme će kasnije nastaviti mnogi hrvatski političari, a najznačajniji su Josip Šokčević, Ivan Mažuranić, Ivan Kukuljević Sakcinski te omraženi ban Khuen Hedervary.
Loading...
Loading...
Khuen Hedervary
Loading...
Josip Jelačić
Loading...