Book Creator

Proiect didactic

by Olea Surujiu

Cover

Loading...
Proiect didactic
elaborat în cadrul programului transnațional de mentorat ”Educație online prin parteneriate”
Loading...
Disciplina: Chimie, clasa a VII-a

Unitatea de conținut: Tabelul periodic al elementelor chimice și structura atomului

Subiectul lecției: Caracteristica elementelor chimice conform poziției în sistemul periodic

Tipul lecției: de analiză – sinteză a cunoştinţelor

Autor: Surujiu Olga, profesor de chimie, IPLT ”Vasile Coroban”, Glodeni, Republica Moldova
Competențe specifice:
-CS1: Utilizarea limbajului chimic în diverse situaţii de comunicare, manifestând corectitudine şi deschidere;
CS2: Caracterizarea substanţelor şi proceselor chimice, manifestând curiozitate şi creativitate.
Obiectivele lecției:
O1: Să definească noţiunile de : element chimic, atom, proton, electron, neutron;
O2: Să determine elementul chimic după poziţia în sistemul periodic;
O3: Să recunoască elementele chimice după structura atomilor şi repartizarea electronilor pe nivele energetice;
O4: Să caracterizeze elementele chimice în baza algoritmului propus
Strategii didactice:
Metode şi procedee: Algoritmizare, descoperirea dirijată, jocul didactic, TIC, problematizare

Mijloace: Biblioteca digitală Educație online, Sistem periodic, SMART, fişe de lucru, steguleţe chimice, plicuri cu cuvinte încrucişate, platforma LearningAps

    Forme de activitate: în grup, individual
Modalități de evaluare: orală sincronă, scrisă asincronă
Evocare
Propun elevilor o „călătorie cu trenul”
Descifraţi mesajul de astăzi, utilizând sistemul periodic al elementelor chimice și ceasul propus în imagine
Astăzi, data de Be, trenul cu Mg vagoane, va porni din gară la ora Ne și va parcurge o distanță de aproximativ C km. După fiecare Li minute, trenul va staționa H minute, timp în care pasagerii vor primi indicații despre următoarea stație (însărcinare). La final, cei mai activi pasageri vor primi note de Ne, F, O.
Elevii repetă numerele de ordine ale elementelor chimice în baza jocului propus
Realizarea sensului:
Pentru reactualizarea cunoștințelor, le propun elevilor să vizioneze următorul video:
Propun elevilor jocul ”Elemente chimice cu stil” pentru a recunoaște elementele chimice după anumite caracteristici
PrevNext