Book Creator

Прием 2022-2023

by Стойка С. Цонева

Cover

Loading...
Loading...
Прием първи клас за учебната
2022-2023 година
Стойка Серафимова Цонева
старши учител начален етап в ОУ "Иван Вазов"
гр.Горна Оряховица
Завършила Русенски университет "Ангел Кънчев".
Придобита 3 професионална -квалификационна степен.
Педагогически стаж 23 години
Всеки наш час е различен, да се запомня и очаква с нетърпение .
Трябва да научаваме своите ученици да си задават въпроси: „Какво?”, „Как?”, „Къде?”, „Защо?”…, и да търсят отговори.     Да ги учим да се съмняват, да откриват своите истини за живота, да имат собствена позиция и ревностно да я отстояват, т.е. да бъдат мислещи личности. 
Трябва да включиш три предмета в училищната програма: толерантност, логика, човечност

 Едва тогава те ще се научат да мислят. А щом започнат да мислят, ще започнат да питат.
Добрият учител: изслушва, съветва, насочва, наставлява и възпитава.
PrevNext