Book Creator

Najlepsi z Najlepszych 2021/22

by Dorota Niemczycka

Pages 4 and 5 of 27

Najlepsi z najlepszych
2021/22
Czasy pandemii wywołanej przez wirus Covid -19 już kolejny rok utrudniają organizację procesu kształcenia w szkołach.
Comic Panel 1
Comic Panel 2
Comic Panel 3
Comic Panel 1
Loading...
To półrocze okazało się szczególnie trudne ze względu na niestabilną sytuacją związaną z rozwojem kolejnych fal epidemii. Nauczanie hybrydowe spowodowane ciągłymi kwarantannami klas dało się wszystkim we znaki.
Comic Panel 2
Comic Panel 1
Comic Panel 2
Loading...
Mimo trudnych warunków, w których przyszło uczniom zdobywać wiedzę, wielu podjęło wyzwanie, osiągając wysokie wyniki w nauce i zachowaniu.
Comic Panel 1
To nasi najlepsi, którzy nie tylko mają w sobie codzienną pasję, chęć poznawania nowych rzeczy, pasję i wytrwałość, ale zaskakuję nietypowymi rozwiązaniami stawianych im problemów, zadają intrygujące pytania.
Czego Jaś się za młodu nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał.
Comic Panel 3
Oni reprezentują naszą szkołę w konkursach, zawodach sportowych, realizują swoje pasje w różnego rodzaju dziedzinach, a w przyszłości będą konstruktorami rzeczywistości.
Comic Panel 4
Thought Bubble
Oto oni!!

Najlepsi z Jedynki.
Klasa 4a
Pani Monika Dzierba - Marczyk
Comic Panel 1
Comic Panel 2
Amelia Kowalczyk 5,73 wzorowe
Comic Panel 3
Adam Młynarczyk 5,36 wzorowe
Comic Panel 4
Oliwia Soczyńska 5,18 wzorowe
Comic Panel 1
Natalia Pleskot
5,18
bardzo dobre
Comic Panel 2
Barbara Petrynik
5,09
bardzo dobre
Comic Panel 3
Miłosz Prokop
5,09
bardzo dobre
Comic Panel 4
Aleksandra Waręcka
5,09
bardzo dobre
Comic Panel 1
Klasa 4b
Pani Edyta Pajura
Comic Panel 2
Natalia Kluch
5,55
wzorowe
Comic Panel 3
Maja Tarasewicz
5,45
wzorowe
Comic Panel 4
Julia Świstek
5,27
wzorowe
PrevNext