Book Creator

Fin(sk)a kroativna škola - zbirka priprema za nastavu

by Mirta Kos Kolobarić

Cover

Loading...
Erasmus+ projekt

Fin(sk)a kroativna škola

Zbirka priprema za nastavu za srednju školu
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
O PROJEKTU...


Erasmus+ projekt br. 2019-1-HR01-KA101-060283

Ključna aktivnost 1: Mobilnost u svrhu učenja za pojedince

Nositelj projekta:

Ekonomsko-birotehnička škola
Naselje Andrija Hebrang 13/1
35000 Slavonski Brod
Tel. 035 443 175
skola@ss-ekonomsko-birotehnicka-sb.skole.hr

Partnerska škola:
Koulutuskuntayhtymä Tavastia Hämeenlinnan Lyseon Lukio
Hämeenlinna, Finska

Ukupna vrijednost projekta: 14.072,00 €

Mjesto i vrijeme mobilnosti: Hämeenlinna, 15. - 19. kolovoza 2022.
8 djelatnika Ekonomsko-birotehničke škole iz Slavonskoga Broda boravilo je na aktivnosti job shadowinga (kolegijalnog promatranja nastave) u srednjoj školi Koulutuskuntayhtymä Tavastia Hämeenlinnan Lyseon Lukio u Hämeenlinni u Finskoj.

Ova aktivnost organizirana je u sklopu Erasmus+ KA1 projekta Fin(sk)a kroativna škola. Područja promatranja nastave finskih kolega bila su: inovativne nastavne metode, IKT alati u nastavi, građanski odgoj i obrazovanje, izrada vlastitih nastavnih materijala, suvremena nastava engleskog i njemačkog jezika kao stranih jezika te upravljanje školom.

Kao način primjene novostečenih znanja i vještina, nastavnici su izradili pripreme za nastavne sate, prema kojima izvoditi nastavni proces (u području promatranih područja tijekom job-shadowinga, prema modelu finskih kolega).

Svi materijali i pripreme otvorenoga su tipa i slobodni za korištenje svima.
1.
Inovativne nastavne metode
prof. Anita Bašić Jakobović
prof. Maja Antolović
NASTAVNICA: Anita Bašić Jakobović

PREDMET: Biologija

RAZRED: drugi

NASTAVNA JEDINICA: Ekološki čimbenici

NASTAVNE METODE: usmeno izlaganje, razgovor, demonstracija, projektno učenje

NASTAVNI OBLICI: frontalni i individualni rad; učionička i vanučionička nastava

ISHODI:
- razlikovati životinje s obzirom na tjelesnu temperaturu te navesti prilagodbe poikilotermnih životinja za preživljavanje nepovoljnih uvjeta i prilagodbe homeotermnih životinja na promjene temperature
- opisati prilagodbe biljaka i životinja na promjenu količine vlage u okolišu
- nabrojati prilagodbe životinja i biljaka na promjenu intenziteta svjetlosti
UVOD
Čitanje teksta iz e-udžbenika.
Poticanje učenika na razgovor:
Kako uvjeti staništa određuju vrste koje ga nastanjuju?
PrevNext