Book Creator

Križarski ratovi

by Zrinka Racić

Cover

Loading...
Loading...
Križarski ratovi - rad na povijesnom izvoru
1. Pročitaj povijesni izvor i dogovori na pitanja. Na pitanja možeš odgovoriti u svoju bilježnicu ili online na obrascu. Klikni na poveznicu ili skeniraj QR kod.
Red Templara osnovan je snagama francuskih vitezova početkom
12. stoljeća, a zadaća mu je bila zaštita hodočasnika koji su putovali prema
svetim mjestima Bliskog Istoka. Red je bio crkveno-vojni, njegovi su se članovi
obvezali na jednostavan i strog način života, poput crkvenih redovnika. Na čelu
Reda bio je veliki meštar, a statut Reda napisan je kasnije. Naziv „templari”
dolazi od francuske riječi „temple” koja znači „hram” (po Salomonovu hramu u
Jeruzalemu, pored kojeg su pripadnici Reda izvorno dobili mjesto za prenoćište
i molitvu). Svojevrsna uniforma templara bila je bijela odjeća (plašt) koja je
imala ušiveni crveni križ (no, oblik odjeće bio je različit).
https://povijest.hr/bitkeiratovi/vitezovi-templari-u-hrvatskoj/ (preuzeto 10.10.2022.)
1.Tko je i kada osnovao red Templara? (2 boda)

2. Koja je bila zadaća templara? ( 1 bod)

3. Na kakav su se život obvezali templari? ( 1 bod)

4. Opiši odjeću templara? (1 bod)
Na pitanja odgovori u svoju bilježnicu ili klikni na poveznicu niže.
Thought Bubble
2. Pročitaj povijesni tekst i odgovori na pitanja.
Četvrti križarski rat prvotno je za svoj cilj imao križarsko osvajanje Egipta koji je tijekom Rimskog Carstva poprimio kršćanstvo te je za taj prostor također smatrano da su ga muslimani preoteli od kršćana. Sam Egipat bit će meta kasnijih križarskih ratova, ali u ovom pohodu križari su skrenuli s puta. Po svom dolasku u Veneciju koja ih je trebala prebaciti svojim brodovima prema Egiptu postalo je jasno da križari nemaju dovoljno novca da taj put plate. Mlečani vrlo vješto odmjeravaju svoje trgovačke i političke interese te se uspijevaju dogovoriti s križarima. Prijevoz će biti obavljen ukoliko križarska vojska zauzme grad Zadar, koji je prešao pod vlast Ugarske. Križari su krenuli u pohod protiv kršćanske Ugarske te u zimu 1202. godine osvajaju grad iako su stanovnici na zidinama izložili raspela ne bi li spriječili osvajanje grada. Nakon osvojenja Zadra križari u njemu provode ostatak zime. (Ostrogorski, 2006: 244)
https://hrcak.srce.hr/file/233067 (preuzeto 10.10.2022.)
1. Koji je bio prvotni cilj četvrtog križarskog rata i zašto? Objasni ( 2 bod)

2. Objasni koji su kršćanski grad križari osvojili i zašto? ( 2 bod)
Na pitanja možeš odgovoriti i u digitalnom obliku.
Rounded Rectangle
3. Pročitaj povijesni izvor i odgovori na pitanja.
Uoči Martinja (11. studenog) dođoše pred Zadar u Hrvatsku. I opaziše, da je grad zatvoren visokim zidovima i visokim tornjevima i da bi uzalud tražili ljepši i bogatiji grad. I kad ga ugledaše hodočasnici, mnogi se zadiviše i rekoše jedan drugome: „Kako bi se moglo osvojiti silom takav grad, ako ga sam Bog ne bio osvojio?“ (…) I Zadar je bio osvojen na samo Martinje (…) I ujutro pođoše da se utabore pred vratima gradskim, gdje namjestiše svoje kamenobacače i katapulte i druge strojeve kojih su imali mnogo. I sa strane mora postaviše ljestve na lađe. Tada stadoše bacati na grad kamenje protiv zida i protiv tornjeva. Pet dana potraja ovakva navala. I tada postaviše na jedan toranj i stadoše bušiti zidove. I kad Zadrani vidješe to, zatražiše pogodbu (…).
Nada Klaić, Izvori za hrvatsku povijest do 1526. godine (Školska knjiga, Zagreb. 1972., str.85)
1. Kada je osvojen Zadar? ( 1 bod)
2. Tko osvaja Zadra? Je li to bilo uobičajeno? (1 bod)
3. Koje su vjere bili stanovnici grada Zadra? ( 1 bod)
4. Opiši na koji je način osvojen Zadar ? ( 2 bod)
5. Izdvoji iz teksta rečenicu koja opisuje ljepotu grada Zadra. ( 1 bod)
6. Koje su oružje koristili prilikom opsade grada? ( 1bod)
Odgovoriti na pitanja možeš i u digitalnom obliku.
Speech Bubble
Promotri povijesni zemljovid i odgovori na pitanja.

1. Koji kršćanski grad su Križari oslobodili u Prvom križarskom ratu?
2. Koji kršćanski grad su Križari osvojili kako bi Veneciji platili prijevoz?
4. Pročitaj povijesni tekst i odgovori na pitanja.
Templari su vjersko-viteški red kojeg čine vitezovi plemićkog porijekla. Do formiranja reda dolazi nakon Prvog križarskog rata, a red je krvavo ugušen 1307. Njihovo vrijeme pripada vremenu križarskih ratova, koji su vođeni s ciljem oslobađanja Svete Zemlje. Djelovali su po Pravilniku kojeg je sastavio sveti Bernard. U dva stoljeća postojanja glavna zadaća templara bila je zaštita hodočasnika u Svetoj Zemlji. Njihove usluge koristili su križari u svojim vojnama, a također vršili su i zaštitu gradova koji su bili izloženi čestim napadima muslimana. Iako su bili vjerski red i pod vrhovništvom Crkve bilo im je dopušteno da ubijaju. Stekli su poseban položaj i određen stupanj autonomije, tako da su se posvetili i bankarenju, a također su postali i vrsni graditelji. Ti elitni ratnici djelovali su i u Europi gdje su imali brojna imanja koja su im bila potrebna za financiranje dva stoljeća neprekidne borbe. Po uzoru na njih kasnije dolazi do formiranja brojnih viteških redova, posebice se ističu ivanovci i teutonci.
https://core.ac.uk/download/197863161.pdf (preuzeto 10.10.2022.)
1. Tko su templari ? ( 1bod)
2. Kada je formiran red templara? ( 1 bod)
3. Tko je sastavio Pravilnik po kojemu djeluje red? ( 1 bod)
4. Osim vojnim pohodima kojim se djelatnostima još bave? ( 1 bod)
5. Koji još redovi nastaju po uzoru na templare ? ( 1 bod)
6. Što misliš zašto su vojnici koji su išli u pohod oslobađanja Svete Zemlje od Turaka Selđuka dobili naziv križari, a ratovi Križarski ratovi?  (1 bod)
Na pitanja možeš odgovoriti i u digitalnom obliku: https://forms.gle/xDzmw41P5E38D8Mb6
PrevNext