Book Creator

adaptimi i lektyrës

by selma jjusufi

Cover

Loading...
Adaptimi i lektyrës nga Gjuha Shqipe
,,Rosaku i shëmtuar,,-Haus K.Andersen
Loading...
Loading...
Qëllimet e temës:
Të identifikojë personazhin e rosakut
Loading...
Punoi:Selma Jusufi Bashkëpuntore Profesionale dhe Asistente Arsimore