Book Creator

Osztályképek 22/23

by Iskola Szent Erzsébet

Cover

Loading...
„De én… én miért éltem…? Vajon nem mindnyájan ezért a titokért élünk?

Hogy földerítsük életünk nagy titkát, az istent? S mit tettem én, hogy

megoldjam a titkot, a magamét? Hogy ne csak higgyem, hanem tudjam is…?”
Tisztelt Szülők! Kedves Diákjaink!

Wass Albert Elvész a nyom című regénye azt vizsgálja, tetten érhetők-e életünkben Isten minket óvó beavatkozásának nyomai. Miért élünk, van-e célja életünknek, mert kell lennie valamilyen okának és céljának, hogy létezünk.

Kicsiny albumunkkal szeretnénk megragadni, nem hagyni teljesen elenyészni azt a pillanatot, amikor még a nyár derűjét és az egymás viszontlátásának örömét nem fátyolozta be az iskolai élet mindennapjainak szürkesége.

Ajánlom minden olyan kicsinek és nagynak, szertelen fiatalnak és bölcsebb idősebbnek ezt az albumot, aki kötődik-kötődött iskolánkhoz.

Isten áldjon meg mindnyájunkat!
Valkó Miklós igazgató
Felnőttek: Gere Mihályné pedagógusasszisztens
Göbölös-Szabó Csilla Márta óvodapedagógus
Cseri Anna óvodapedagógus
Ágfalviné Borsos Andrea dajka
Gyermekek balról jobbra:
Felső sor: Hártó Bertalan, Kovács Lilla, Sallai András, Sándor Vince Dávid,
Valent Máté
Alsó sor: Diósi Álmos, Bősz Hanga Viktória, Zámbori András, Baranyai Borbolya, Bognár Szoren, Tóth-Pál Regő, Becse Fanni, Janovitz Máté
A képről hiányoznak:  Birtalan Nándor, Égi-Nagy Arián, Herczegh Melinda,
Mayer Lukács, Sándor Virág, Schlenk Veronika, Szederkényi Borbála,
Tiszttartó János
PrevNext