Book Creator

"I AM IN LIFE,TOO" eTwinning Project Teacher Pre-survey Report

by Belgin ERTÜRK

Cover

Loading...

"I AM İN LİFE,TOO" eTwinning Project
Teacher Pre-survey Report
Projemize 17 öğretmen arkadaşımız katılmıştır. Öğretmenlerimizin %100 daha önce bir eTwinning projesi yapmıştır.
17 teacher friends participated in our project. 100% of our teachers have done an eTwinning project before.
Projemize 17 öğretmen arkadaşımız katılmıştır. Öğretmenlerimizin %100 daha önce bir eTwinning projesi yapmıştır.
17 teacher friends participated in our project. 100% of our teachers have done an eTwinning project before.
Öğretmenlerimizin %11.8'i daha önce dezavantajlı öğrenci gruplarıyla çalışmamış.%88.2'i dezavantajlı öğrencilerle çalışmış.
11.8% of our teachers have not worked with disadvantaged student groups before. 88.2% of them have worked with disadvantaged students.
Öğretmenlerimizin %11.8'i daha önce dezavantajlı öğrenci gruplarıyla çalışmamış.%88.2'i dezavantajlı öğrencilerle çalışmış.
11.8% of our teachers have not worked with disadvantaged student groups before. 88.2% of them have worked with disadvantaged students.
Öğretmenlerimizin %11.8'i dezavantajlı öğrencilerin eğitimi ile ilgili seminer almamış. %88.2'i dezavantajlı öğrencilerle ilgili seminer almış.
11.8% of our teachers have not taken a seminar on the education of disadvantaged students. 88.2% of them took seminars on disadvantaged students.
PrevNext