Book Creator

Skaitmeninių priemonių katalogas

by LJurga Legienė, Kauno r. Domeikavos lopšelio-darželio skyrius „Luknė"

Cover

Loading...
Skaitmeninių mokymo priemonių katalogas
„Mažais žingsneliais į kalbos pasaulį“ skirtas ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų gramatinės kalbos sandaros formavimui bei tobulinimui.
Skaitmeninių mokymo priemonių
„Mažais žingsneliais į kalbos pasaulį“ katalogą sudaro 143 priemonės.
Logopedė Imeda Čeberkienė
Jurbarko vaikų lopšelis-darželis „Nykštukas“
„Vienas ar viena?“ 
Tikslas: mokyti derinti skaitvardį, įvardį su daiktavardžiu, skirti vyriškąją ir moteriškąją gimines. 
Logopedė Imeda Čeberkienė
Jurbarko vaikų lopšelis-darželis „Nykštukas“
„Ar pažįsti žvėrelius?“
Tikslas: mokyti taisyklingai kaityti žodžius, tinkamai vartoti daiktavardžio linksnius sakiniuose. Skatinti į klausimus atsakyti pilnu sakiniu. Plėsti pažintinės veiklos gebėjimus.
Logopedė Renata Ginkuvienė
Kauno lopšelis-darželis „Varpelis”
„Vienas – daug”
Skirta daiktavardžio vienaskaitos ir daugiskaitos mokymui.
Logopedė Lina Dūdienė
Klaipėdos Vitės progimnazija
„Veiksmo žodžiai – atpažink, perskaityk, pažymėk“
Tikslas: Stiprinti skaitymo įgūdžius skiemenimis, formuoti veiksmo sąvokas. Atpažinti veiksmą vizualiai, susieti su žodžiu (esamojo laiko veiksmažodžiu); plėsti aktyvųjį žodyną.
PrevNext