Book Creator

Skaitmeninių priemonių katalogas

by LJurga Legienė, Kauno r. Domeikavos lopšelio-darželio skyrius „Luknė"

Pages 2 and 3 of 141

Loading...
Skaitmeninių mokymo priemonių katalogas
„Mažais žingsneliais į kalbos pasaulį“ skirtas ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų gramatinės kalbos sandaros formavimui bei tobulinimui.
Loading...
Skaitmeninių mokymo priemonių
„Mažais žingsneliais į kalbos pasaulį“ katalogą sudaro 143 priemonės.
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Logopedė Imeda Čeberkienė
Jurbarko vaikų lopšelis-darželis „Nykštukas“
Loading...
Loading...
„Vienas ar viena?“ 
Loading...
Tikslas: mokyti derinti skaitvardį, įvardį su daiktavardžiu, skirti vyriškąją ir moteriškąją gimines. 
Loading...