Book Creator

"ZABORAVLJENA PLOČA PLANINARSKOGA GRADA"

by Suzana Jagić

Cover

Loading...
Loading...
"ZABORAVLJENA PLOČA PLANINARSKOGA GRADA"
Loading...
OŠ Ivana Kukuljevića Sakcinskog, Ivanec
Šk. god. 2021./2022.
Potvrda o edukaciji - Projekt građanin
Prijava istraživačkog rada
"Zaboravljena ploča planinarskoga grada"
za šk. god. 2021./2022.
Suglasnost mentora
Sve vas pozdravlja 

5. b razred - mali graĐani 

oš ivana kukuljevića sakcinskog, ivanec!
Speech Bubble
1. KORAK - IZBOR PROBLEMA
2. KORAK - ISTRAŽIVANJE PROBLEMA
1. KORAK: IZBOR PROBLEMA
- ideje za projekt
- raspravljanje o problemu i selekcioniranje ideja
👉 Cilj projekta:

poticati učenike na aktivno sudjelovanje u životu škole i šire zajednice s ciljem osobne i zajedničke dobrobiti preko rješavanja pitanja od općeg interesa - u našem slučaju obnove ploče u središtu grada s podatcima o nadmorskoj visini.
PrevNext