Book Creator

Kulttuuri- ja katsomustietoinen kasvatus

by Flora Bärlund

Pages 2 and 3 of 25

Loading...
Tässä oppimistehtävässä pohdin kulttuuritietoisen kasvatuksen teemaa omien kokemusten perusteella. Tehtävää kirjoittaessa minulla oli selkeästi vaikeuksia, sillä en ole tällä hetkellä töissä missään varhaiskasvatuksen tai perusopetuksen yksikössä ja tämän vuoksi minun oli hankala peilata osittain tehtävänantoa ”nykyiseen työyhteisöön”. Näiltä osin pohdintani jää vaillinaiseksi.
Loading...
Loading...
1-2 luokkalaisten kanssa uusien kielten läpikäymistä heille tuttujen hahmojen kautta. Kuva: Flora Bärlund 2019