Book Creator

тест

by Қоблан Эльдана

Cover

Loading...
Айзенк тестілері.
1. Нүктелердің орнына үш əріптен тұратын сөзді қойыңыз.
Ол сөз мағынасы жағынан жақшаның сыртындағы сөздерді
білдіруге тиіс. ҰЛІІА(...) ЗАТТЫҢ КҮЙІ
2. Жақшаның ішіне бірінші сөзді аяқтайтын жəне екінші сөзді
бастайтын əріптер жазыңыз. ПЫШ (...) ША
3. Анаграмманы шешіңіз жəне берілген төрт сөздің ішінен
мағынасы жағынан артық сөзді табыңыз:
КОХЙКЕ
СІІИНЕТ
ЕЖУРК
ЛТУФОБ
4. Барлық топтастырылған сөздерді аяқтайтын жалпы жұрнақты
табыңыз. Нəтижесіндеɪ барлығынан мағыналы сөздер шығуы тиіс.
ФТ
Б
Қ
МОТ
Х
Т
5. Жакшаның сыртында тұрған сөздерді біріктіретін сөзді жазыңыз:
АҚҚУ (...) ҚҰС
6. Бірінші сөзді аяқтайтын жəне екінші сөзді бастайтын сөзді
жазыңыз: ҚА (...) МА
7. Анаграмманы шешіңіз: ОЗУРКА
АЙБА
РСАВЕБЕКП
ВДШИЕН
8. Келесі үш сөздің жалғасы бастамасын табыңыз;
МҮРТ
БАЙ
БУРА
9. Жақшаның сыртында тұрған сөздерді сөйлемге біріктіретін сөзді жазыңыз:
КІТАП (...) БҰЛАҒЫ
10. Бірінші сөзді аяқтайтын жəне екінші сөзді бастайтын сөзді
жазыңыз:
ПƏ (...) ЕК
11. Анаграмманы шешіңіз: АЧТОП
АИДРО
ФАГРЕЛТЕ
АШУНРА
12. Мына үш сөздің ортақ бастамасын табыңыз:
МАЗ
ДАР
АША
13. Бірінші сөзді аяқтайтын жөне екінші сөзді бастайтын созді
жазыңыз:ТАҚ (...) ЛАҚ
14. Жақшаның ішіне сыртындағы тұрған сөздердің синонимін
жазыңыз:
КҮРЕС(...) ШАЙҚАС
15. Артық сөзді табыңыз: АПНИСЕЛЬ
ЕШИ НАСААН
АРНА
ЛАРҰМТ
16. Келесі сөздердің бəріне ортақ жалғауды жазыңыз:
Қ
Ж
Т
ТОЛУ
Г
П
СТ
С
Б
УК
17. Бірінші сөзді аяқтайтын жəне екінші сөзді бастайтын сөзді
жазыңыз:
ЖАН(...)САТ
18. Артық сөзді табыңыз: САРАТ
ҚҒЛЫТЗАҚ
ЗИКВГОДА
ОЗАР
ЛСТО
19. Берілген сөздердің бəріне ортақ жалғауды табыңыз:
АТ
БР
ГН
АЛЬБ
Р
Л
ПАР
С
Т
ХР
20. Жақшаның сыртында тұрған сөздерге ортақ синоним табыңыз:
ИНФУЗОРИЯ (...) БІР ЖАСУШАЛЫ
21. Мағыналық жағынан бірінші сөзді аяқтайтын жəне екінші
сөзді бастайтын сөзді жазыңыз: НҰРЛЫ (...) ТАСПА
22. Артық сөзді табыңыз:
РЫКОЧВА
ЛЬБГДОУ
ҒАҢҚАЖ
ЛІІУЬЕД
23. Жақшаның сыртында тұрған сөздерді біріктіретін сөзді
табыңыз:
ӨТІРІК (...) ӨРГЕ БАСПАС
24. Берілген сөздердің бəріне ортақ жалғауды табыңыз;
Б
ӘЙ
Ж
Г
С
К
Ш
ӘС
25. Бірінші сөзді аяқтайтынжəне екінші сөзді бастайтын сөздіжазыңыз:
СА (...) ОП
26. Артық сөзді табыңыз: ЗМАТЕ
РАЖПИ
АГОВЛ
ИНЕРГ
27. Жақшаның сыртында тұрған сөздерді сөйлемге біріктіретін
сөзді табыңыз:
ƏДЕПТІЛІК (...) АДАЛДЫҚТЫҢ БЕЛГІСІ
28. Бірінші сөзді аяқтайтын жəне екінші сөзді бастайтын сөзді
жазыңыз:
О (...) С
29. Артық сөзді табыңыз:
СЛОО
ОКОТИ
ООРТОНТ
РББЛАГД
30. Берілген ɪ сөздердің ɪ ɪ бəріне ɪ ортақ жалғауды табыңыз:
Р
Т
Ж
Қ
Л
М
Н
31. Берілген сөздердің бəріне ортақ жалғауды табыңыз:
Ж
Д
Қ
З
М
АЛ
Т
Ш
32. Жақшаның сыртындағы сыртындағы сөздерге ортақ синоним
тауып оны жақшаның ішіне жазыңыз:
ƏДЕМІ (...) КЕРЕМЕТ
33. Бірінші сөзді аяқтайтын жəне екінші сөзді бастайтын əріптерді
жазыңыз.
ЖАЗҒЫ (...) ТАЙ
34. Артық сөзді табыңыз:
КҮРІБТ
ҒАРЙОТ
ШЫЫҚМШ
ФЕЛИНДЬ
35. Берілген сөздердің бəріне ортақ жалғауды табыңыз:
Н
Қ
Ш
Б
АРҚ
Т
П
ҚАТ
Д
З
Ж
36. Бірінші сөзді аяқтайтын жəне екінші сөзді бастайтын əріптерді
жазыңыз:
АҰША (...) АША
37. Артық сөзді табыңыз:
НЙНЕЙЭШТ
КИНСЕҚД
ВЕХЧО
КЗААЛЬБ
СОМТОТЛ
38. Жақшаның сыртында тұрған сөздерді сөйлемге біріктіретінсөзді табыңыз.
КЕЛ (...)ОҚЫЛЫҚ
PrevNext