Book Creator

PROIECT TEMATIC INTERDISCIPLINAR

by Casuneanu Aura

Cover

Comic Panel 1
Loading...
PROIECT TEMATIC:
MAGIA TOAMNEI

Autor: CĂȘUNEANU-PANAITIU AURA-VALENTINA, prof. învățământ primar
Comic Panel 2
Loading...
Perspective IT în societatea conoașterii
Galați
2022
Comic Panel 3
Loading...
,,Educația este arta de a face omul etic”. (Hegel)
PROIECT TEMATIC INTERDISCIPLINAR
·  MAGIA TOAMNEI

*în cadrul acestui proiect tematic, voi oferi un model de Proiect didactic la disciplina Limba și literatura română: ,,Septembrie” de G. Coșbuc. Voi nota și obiectivele celorlalte discipline la care am făcut o scurtă trimitere, prin linkurile atașate, pentru că activitatea va fi una de tip integrat.
Comic Panel 1
Autor:
CĂȘUNEANU –PANAITIU AURA-VALENTINA
Comic Panel 2
PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR,
grad didactic I
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 25,
GALAȚI
ROMÂNIA
Comic Panel 3
Comic Panel 3
· Scenariul didactic integrat pe care-l propun vizează aspecte ale proiectului cu caracter interdisciplinar ce urmează a fi realizat de către elevii clasei a III-a B la sfârșitul Unității 1. Rolul acestui scenariu didactic integrat este de a crește motivația elevilor de a învăța, de a le oferi o imagine unitară, coerentă despre lumea reală.
Comic Panel 1
Disciplina:

·        Limba și literatura română
·        Clasa a III-a B. Nr. ore/săpt.5
·        Unitatea de învățare: Magia Toamnei
·        Perioada: 13-30 septembrie 2021
Comic Panel 2
Copiii vor realiza la finalul unității 1, un Proiect tematic, cuprinzând următoarele informații:
1. Ce este Toamna?
2. Ce se-ntâmplă în natură toamna? 17.09.2021
3.Rețeta personală folosind doar legume.21.09.2021
4. Afiș despre Târgul Toamnei organizat la nivelul școlii.23.09.2021
5.Dicționar cuprinzând minimum 10 cuvinte din câmpul semantic al toamnei.24.09.2021
6.Scrierea a două poezii cu tematica toamnei, semnate de autori diferiți.27.09.2021
7.Compunerea a trei probleme despre proviziile Riței Veverița și care să se rezolve prin 2 operații, dintre care una să fie de înmulțire.28.09.2021
8.Expoziție de toamnă. 29.09.2021
Limba și literatura română

Comic Panel 1
Competențe specifice

1.1. Extragerea unor informaţii de detaliu dintr-un text informativ sau
literar accesibil
2.3. Prezentarea unei activităţi realizate individual sau în grup
3.1. Extragerea unor informaţii de detaliu din texte informative sau
literare
4.1. Aplicarea regulilor de despărţire în silabe la capăt de rând, de
ortografie şi de punctuaţie în redactarea de text
4.2. Redactarea unor texte funcţionale simple care conţin limbaj vizual şi
verbal(afiș)
Comic Panel 2

 * A. Text literar în proză-a)narativ; b)descriptiv
* B. Text literar în versuri
* C. Text nonliterar
Matematică.
1. Identificarea unor relaţii/ regularităţi din mediul apropiat
1.1. Observarea unor modele / regularităţi din cotidian, pentru crearea de
raţionamente proprii
2. Utilizarea numerelor în calcule
2.2. Compararea numerelor naturale în concentrul 0 – 10 000, respectiv a
fracţiilor subunitare sau echiunitare care au acelaşi numitor, mai mic sau egal
cu 10
5. Rezolvarea de probleme în situaţii familiare
5.3. Rezolvarea de probleme cu operaţiile aritmetice studiate, în
concentrul 0 - 10 000
Comic Panel 1
Comic Panel 2
Științe
3. Rezolvarea de probleme din viața cotidiană valorificând achizițiile despre propriul corp și despre mediul înconjurător;
3.1. Recunoașterea consecințelor unui stil de viață sănătos asupra
propriului corp.

AVAP
1. Explorarea de mesaje exprimate în limbaj vizual într-o diversitate
de contexte
1.3. Manifestarea receptivității față de mesajele exprimate prin limbaj vizual
2. Realizarea de creaţii funcţionale şi/sau estetice folosind
materiale şi tehnici adecvate
2.3. Valorificarea elementelor de limbaj plastic în compoziții tematice

Realizează un tablou/
colaj de toamnă
folosind elemente
specifice toamnei.
Comic Panel 3
Muzică și mișcare
2. Interpretarea de cântece pentru copii, cu mijloace specifice
vârstei;
3. Exprimarea unor idei, sentimente şi experienţe prin intermediul
muzicii şi mişcării, individual sau în grup;
3.1. Manifestarea unor reacţii, emoţii, sentimente sugerate de fragmente
muzicale.
Comic Panel 4
sursa:youtube
PrevNext