Book Creator

Mama după Panait Cerna

by Adam Isabela

Cover

Loading...
Loading...
Mama
Loading...
Loading...
după Panait Cerna
Să citim textul!
Din vârsta fericirii fără minte
Icoane dragi mi-apar mereu-nainte .
De lume răzlețită și sfioasă,
În ramă de salcâm zăresc o casă.
Și-n casă, într-un colț întunecat,
Văd un copil de mama lui certat.
Din toți câți trec, nu-i nimeni să-l aline !
Și-adoarme- ncet copilul, în suspine.
Dar peste noapte-o biruieşte dorul
Şi mama merge unde-i doarme-odorul.
El simte cum s-apleacă peste dânsul
O umbră bună ce îi şterge plânsul.
De gâtul ei s-atârnă în neştire
Toţi îngerii din ceruri îi sunt fraţi!
Învăluiţi de-a candelei lucire,
Copil şi mamă dorm îmbrăţişaţi.
Să explicăm cuvintele necunoscute!
icoană=imagine (aici)
răzlețită=izolată
să aline=să mângâie
odor=prunc, copil
VOCABULAR
Exercițiul 1
Ce este poezia?
Poezia este un text în versuri
Versurile au rimă.
Versul este un rând din poezie.
Fiecare vers se scrie cu alineat.
Mai multe versuri alcătuiesc o strofă.
REȚINE!
Exercițiul 2
Să înțelegem textul!
Întrebări
1. Despre ce icoane vorbește poetul în poezie?
2. Cum e casa părintească?
4.Cum își arată mama dragostea pentru copil?
3.Ce vede poetul în casă?
PrevNext