Book Creator

antonela

by Antonela Cucereavii

Cover

Loading...
RAPORT DINTRE EDUCAȚIE ȘI VALORILE MORALE
Loading...
Loading...
CUCEREAVÎI ANTOANELLA
CUPRINS:
1.Noțiunea de morală, etică și morală
2.Divertisment
3. Bibliografie
Provocările etice ale educației în era digitală.
MOTTO: „Educaţia este arta de a face omul etic. ”
Educația este o activitate cu obiectivul de a pregăti oamenii ca element activ al vieții sociale.
Etica aparţine lumii ideilor, marilor
orientări, încercând să aducă o justificare
teoretică principiilor de acţiune.
Etică, și ca studiu teoretic al principiilor și concepțiilor de bază din orice domeniu al gândirii
și activității practice, un ansamblu de norme în raport cu care un grup uman își reglează
comportamentul pentru a deosebi ce este legitim și acceptabil în realizarea scopurilor, este un
procedeu sistematic de gândire. În etică nu exista legi categorice și nu există ordine, există doar
acțiuni congruente cu un curent etic și atitudini incongruente
În etică nu exista legi categorice și nu există ordine, există doar
acțiuni congruente cu un curent etic și atitudini incongruente. Subscriem la ideea că etica te învață
cum să gândești, nu te învață însă ce să gândești.
Morala se înscrie în realitate şi se inspiră
din fapte trăite şi observate pentru a preciza
reguli şi principii de bună credinţă.
Morala şi moralitatea au, în sens larg, accepţiunea de „tot ce intră în sfera modelării şi
reglementării etice, ca unitate dialectică a valorilor şi antivalorilor”.
Moralitatea nu îți răspunde la întrebări, moralitatea îți spune doar că un lucru, ori un fapt, ori
o idee este acceptabilă sau nu din punct de vedere moral. Moralitatea poate fi congruentă cu un anumit pachet religios și
incongruentă cu altul. Ce este moral și imoral diferă de la o religie la alta.
PrevNext