Book Creator

Saachen, déi mir fäerten

by LUZIOTTI Daniel

Cover

Loading...
Saachen,

déi mir fäerten
a wéi mir se lassginn
Et war eemol ee Meedchen,
dat viru ganz villen Angscht hat.

Mee säi Papp wousst,
wat ze maache wier...!
Meng Ängsten:
- Geeschter
- Kraken
- Donnerwieder
- Keelt

Thought Bubble
De Papp wousst, datt
d'Mënsche viru ganz
villem Angscht hunn.

Jo,och den Papp
hat Angscht.
Mee dogéint hat hien
ee gutt Mëttel.
1. De Papp hat eng Iddi, wéi hien dem Meedchen d'Angst kéint verdreiwen.
2. Hien huet den Theater onmooseg vill gär an huet scho vill Rolle gespillt.
Um Späicher an der Schéier hunn ech ee Schaf voll mat Verkleedungen.
Speech Bubble
3. Dës Verkleedungen hunn him ëmmer Kraaft ginn an hunn
hie Saache maache gelooss,
déi hie sech ouni
Verkleedung nimools
getraut hätt.
PrevNext