Book Creator

MAŽIEJI ARCHITEKTAI

by Aurelija Statkevičienė

Cover

Loading...
Loading...
MAŽIEJI ARCHITEKTAI
Loading...
PARENGĖ VILNIAUS M. L/ D
,,PUŠAITĖ"
2021
VILNIAUS M. L/D ,,PUŠAITĖ" ,,MEŠKUČIŲ" GRUPĖS

MAŽIEJI ARCHITEKTAI
Mažos mašinėlės
MAŽOS MAŠINĖLĖS

Mažos mašinėlės man labai patinka,
Aš norėčiau būti joms už šeimininką.
Įrengčiau seniausių mašinų garažą,
Sau pasidaryčiau mašinėlę mažą.

Kai aš važinėčiau, varpelis skambėtų,
Visi pavyduoliai iš baimės drebėtų.
Visi įsigeistų mažų mašinėlių
Raudonu stogeliu ir su skambalėliu!

Dzin - dzin, aš sustoju.
Lai skirias minia!
Dzin - dzin, vaikeliai,
 Ateikit greičiau pas mane

SIGITAS GEDA
Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras

,,PAUKŠTELIŲ" GRUPĖ
,,LAPIUKŲ" GRUPĖ
LAIVELIS

Stovi gluosnis
Toks papuręs,—
Žydros balos,
Baltos burės.
Plauk, laiveli,
Plauk, laiveli,
Per saulėtą
Mano šalį.

KAZYS BORUTA
PrevNext