Book Creator

Moja opera

by Sandra

Cover

Loading...
Loading...
PROJEKT
"MOJA OPERA"
Loading...
PŠ TINJAN
8. razred
Projekt "Moja opera" iz Glazbene kulture i Likovne kulture
PŠ Tinjan
8. razred

Mentorice:
Sandra Milotić Macan, učiteljica glazbene kulture
Sandra Sandalj, učiteljica likovne kulture
NAZIV PROJEKTA: Moja opera

Cilj projekta (svrha): Učenici su na temelju predloška te uputa učiteljica izradili libreto za vlastitu opernu priču. Prema napisanom libretu osmislili su kostimografiju za glavnog lika svoje operne priče.

Korelacija predmeta: GK, HJ i LK

Sudionici projekta: učenici 8. razreda PŠ Tinjan

Vrijeme realizacije: tijekom školske godine 2021./2022. 
Projekt se sastojao od nekoliko zadataka.

1. ZADATAK: OSMISLITI OPERNU PRIČU

2. ZADATAK: podijeliti uloge likovima po vrsti glasa. Vrsta glasa mora odgovarati karakteru pojedinog lika (visina, jačina, boja, karakter)

3. ZADATAK: Osmisliti kostim za glavni lik iz svoje operne priče i nacrtati ga.

4. ZADATAK: Izabrati jednu svjetski poznatu opernu kuću u kojoj bi se opera izvela.
Istražiti kad je ta operna kuća izgrađena, koliko ima sjedećih mjesta, provjeriti cijenu ulaznica za operne predstave i odrediti cijenu za svoju operu.

5. ZADATAK: Predstavi svoj rad u razredu.
Matea Ivetić: Opera „Stara ljubav“
PrevNext