Book Creator

Културно-историјско наслеђе

by Сања Николић

Cover

Loading...
eTwinning пројекат/project 
Loading...
Loading...
Културно-историјско наслеђе мога града
Cultural & historical heritage of my town
Loading...
Аутор пројекта - Сања Николић / Author of the project - Sanja Nikolić
ОШ ,,Страхиња Поповић'' Дворане, Крушевац, Србија
Primary school ''Strahinja Popovic'' Dvorane, Krusevac, Serbia
Коаутор пројекта - Весна Радојевић / Project co-author Vesna Radojević
ОШ ,,Васа Пелагић'' Падеж, Крушевац, Србија
Primary school ''Vasa Pelagic'' Padez, Krusevac, Serbia
У оквиру пројекта истраживањем и представљањем културно-историјског наслеђа, уз употребу различитих ИКТ алата, трудимо се да промовишемо основе на којима почивају културно-историјске вредности Европљана. Културно-историјско наслеђе чини темељ на који се надограђују вредности, веровања, знање и традиција. Међусобним упознавањем доприносимо упознавању и разумевању заједничког наслеђа Европе.


The aim of the project is to research and present cultural and historical heritage, using different ICT tools in order to promote inherited recources of cultural and historical values of Europeans. Cultural and historical heritage is the base of constantly evolving values, beliefs, knowledge and tradition. By presenting each other’s heritage, we will contribute to understand common Еuropean heritage.
Београд, Србија / Belgrade, Serbia
ОШ "Бановић Страхиња" Београд, Србија
Slobodanka Matić
Београд, Србија / Belgrade, Serbia
ОШ "Бановић Страхиња" Београд, Србија
Београд, Србија / Belgrade, Serbia
ОШ ,,Ћирило и Методије'' Београд / Beograd, Србија
Danijela Cirkovic
Tatjana Rosic
PrevNext