Book Creator

5

by Андрей Истилянов

Pages 2 and 3 of 21

THE SUN SYSTEM
Loading...
Loading...
Слънцето огрява цялата слънчева система.То е най–голямата звезда в слънчевата система.
Loading...
SUN
Loading...
Loading...
Меркурий е най–близката планета до слънцето. Но въпреки това не е най–горещата планета в слънчевата система.
Loading...
MERCURY
Венера е най–горещата планета в слънчевата система поради атмосферата и направена от въглероден диоксит.Тя е 2–та планета в слънчевата система.
VENUS
Само на земята може да има живот, защото тя е единствената планета с необходимите за живот вещества като водата, въздуха и т. н. Тя е третата планета в сл. сист.
EARTH
Марс е единствената планета с температура на водата –276 градуса наречена още течен азот.
MARS
Юпитер е най–голeмият газообразен гигант в слънчевата система.
JUPITER
Сатурн е известен също като "господарят на пръстените".Той спада към четирите огромни планети.
SATURN
PrevNext