Book Creator

Święci

by Krystian

Pages 2 and 3 of 17

tort religijny
Loading...
Spis treści:
1. Św. Krystian
2. Św. Jakub
PATRONŚw. Krystyn, męczennik polski.
Jeden z założycieli eremu benedyktyńskiego pod Międzyrzeczem.
PATRONŚw. Krystyn, męczennik polski.
Jeden z założycieli eremu benedyktyńskiego pod Międzyrzeczem.
Jakub Większy, ApostołJakub Pielgrzym lub Jakub. Jeden z 12 apostołów Jezusa Chrystusa. Męczennik.
Koniec
PrevNext