Book Creator

Toldi

by Pap Erika

Pages 2 and 3 of 12

Comic Panel 1
Arany János:
TOLDI
Loading...
Beszélgessetek:

Ki a hős?
Hogyan válik valakiből hős?
Számodra ki hős?
Loading...
Nézzétek meg az alábbi videót, majd mondjátok el véleményeteket!
Loading...
forrás: https://www.youtube.com/watch?v=faAqj_AI03c
Loading...
A középkorban nem akárki válhatott hőssé, lovaggá. Komoly próbatételeken kellett átesniük.
Az alábbi videó betekintést nyújt a lovagi torna világába.
Loading...
forrás: https://www.youtube.com/watch?v=qSoYQXiOqR0
Lássuk, ki is a mi hősünk! Ki is ő?
Valós személy volt-e?
Honnan hallott róla Arany János?
Ki írt már Toldiról Arany előtt?
forrás: https://www.youtube.com/watch?v=YEHSmWcgkpE
Mennyire ismeritek a művet? A következő linkre kattintva egy feladatsort találtok.
Melyik énekben mi történik? Kattints a linkre!
Kik a Toldi szereplői?
Milyen a főhős? Lássuk néhány jellemvonását!
Beszélgessetek!
Comic Panel 1
Hol, mikor „látja meg” Toldi alakját az elbeszélő?

a) Hol, hogyan jelenik meg az elbeszélő számára Toldi?
b) Miért „lobog” Toldi képe a narrátor előtt?
c) Hová helyezi el a történet idejét az elbeszélő? Mennyi időt jelent a „kilenc-tíz-ember-öltő”?
d) Kiderül, hogy melyik történelmi korban játszódik a történet, és melyik korban meséli az elbeszélő?

Hogyan viszonyul György Miklós tettéhez?

a) Miért jött kapóra Györgynek Miklós akaratlan, de súlyos tette?
b) Mi volt gyors reagálásának belső indítéka?
c) Számolt-e a bekövetkezett eseménnyel?
Olvassátok el a következő részletet, és képzeljétek el a szituációt! Jelenítsétek meg a szereplő helyzetét, lelkiállapotát, szándékát mozdulatokkal, testtartással! Mutassátok be az osztály előtt!


„Tűrte Miklós, tűrte, ameddig tűrhette,
Azzal álla bosszút, hogy csak fel sem vette;
Úgy mutatta, mintha nem is venné észre,
Fülét sem mozdítá a nagy döngetésre.
De, midőn egy dárda válla csontját érte,
Iszonyatosképen megharagutt érte,
S melyen ült, a malomkő-darabot fogta,
Toldi György bosszantó népe közé dobta.”
PrevNext