Book Creator

100. dan škole

by jasna kostović

Cover

Loading...
Loading...
100. DAN ŠKOLE
Osnovna škola Jurja Barakovića
Ražanac
PO Rtina
2. i 3. razred
učiteljica : Jasna Kostović
9. veljače 2023.
Što je to 100.dan škole?
Stoti dan škole obilježava se tradicionalno u veljači u brojnim europskim zemljama, a cilj ovog projekta je okupiti učenike i učitelje osnovnih škola koji su spremni na nacionalnoj/lokalnoj razini kroz odabrane sadržaje obilježiti ovaj dan u školi.
Dan je planiran na način da učenici kroz vođene aktivnosti ostvaruju obrazovno-odgojne ciljeve i ishode u skladu s planom i programom, razvijaju temeljne kompetencije te samostalnim i timskim radom razvijaju socijalne i građanske vještine, znanja i stavove na osobnoj i društvenoj razini.
Kroz projektne aktivnosti učenici stječu kompetencije komuniciranja na materinjem jeziku, razvijaju i osvješćuju vlastitu kulturološku dimenziju, a sve to na jedan poseban način, igramo se i radimo zadatke navrlo zanimljiv, praktičan i zabavan način.
Ishodi:
osr.A.2/3.1. Razvija sliku o sebi
osr.A.2./3.2. Upravlja emocijama i ponašanjem
osr.A.2./.3.3. Razvija osobne potencijale
osr.B.2./3.2. Razvija komunikacijske kompetencije
uku.A.2./3.2.
2. Primjena strategija učenja i rješavanja problema
Učenik primjenjuje strategije učenja i rješavanja problema u svim područjima učenja uz praćenje i podršku učitelja.
uku.A.2./3.3.
3. Kreativno mišljenje
Učenik se koristi kreativnošću za oblikovanje svojih ideja i pristupa rješavanju problema.
goo.C2./3.1. Sudjeluje u unapređenju života i rada škole.
OŠ HJ A.3.1.Učenik razgovara i govori tekstove jednostavne strukture.
OŠ HJ B.3.1. Učenik povezuje sadržaj i temu književnog teksta s vlastitim iskustvom.
OŠ HJ B.3.4. Učenik se stvaralački izražava prema vlastitom interesu potaknut različitim iskustvima i doživljajima književnog teksta.
OŠ LK A.2./3.1. Učenik likovnim i vizualnim izražavanjem interpretira različite sadržaje.
MAT OŠ A.2./3.1. Služi se prirodnim brojevima do 100 i do 10 000 u opisivanju i prikazivanju količine i redoslijeda.
PiD OŠ A.2./3.1. Učenik zaključuje o organiziranosti prirode.
PiD OŠ B.2./3.2. Učenik zaključuje o promjenama i odnosima u prirodi te međusobnoj ovisnosti živih bića i prostora na primjerima iz vlastitog okoliša.
OŠ TZK A.2./3.1. Izvodi prirodne načine gibanja.
OŠ GK B.3.1. Učenik sudjeluje u zajedničkoj izvedbi glazbe.
OŠ GK B.3.2. Učenik pjeva/izvodi pjesme i brojalice.
OŠ GK B.3.4. Učenik stvara/improvizira melodijske i ritamske cjeline te svira uz pjesme/brojalice
koje izvodi.
OŠ GK B.3.3. Učenik izvodi glazbene igre uz pjevanje, slušanje glazbe i pokret uz glazbu.
Plan aktivnosti za 100. dan
škole
Dan smo započeli himnom 100. dan škole!
Učenice trećeg razreda u čitanci su tražile i ispisivale sto imenica, glagola i pridjeva i na taj način ponavljale sadržaje iz jezika.
PrevNext