Book Creator

Числівник як частина мови

by Надя Цьомкало

Cover

Loading...
Числівник як частина мови
Loading...
Loading...
Що таке числівниик?
Що таке числівни?
Увага!!! Слухаємо, які є числівники за значенням.....
Слухаємо, які є числівники за значенням?
1. Кількісні числівники означають
– назви абстрактних чисел (з іменниками, як правило, не сполучуються), напр.:два, сто, тисяча дев’яносто;
– кількість предметів (уживаються при іменниках), напр.: п’ять сосен, тринадцяте жовтня.
Кількісні числівники змінюються за відмінками, але не мають роду і числа, крім числівників: один (одна, одно-с. р., одне-с. р.), одні; два, дві; обидва, обидві; півтора, півтори.

Кількісні числівники поділяються на:
власне кількісні (один, сім, двадцять, сто);
дробові (три сотих, одна четверта);
збірні (троє, дев’ятеро);
неозначено-кількісні (мало, кілька, небагато).
 До власне кількісних числівників належить насамперед 40 числових назв:
1) назви чисел від 1 до 10
2) назви десятків від 10 до 100
3) назви сотень від 100 до 1000 (в т. ч. тисяча)
4) мільйон, мільярд, нуль.
 Комбінуючи ці сорок чисел, можна отримати всі інші кількісні поняття.
За значенням і граматичними ознаками числівники поділяються на кількісні і порядкові.
PrevNext