Book Creator

100 години гимназиално образование

by Цветелина Стоянова

Cover

Loading...
Виртуален
Добре дошли в нашия храм на образованието СУ "Иван Вазов" гр. Мездра

Ние сме съвременно училище
с дълга история.
„Тези, които образоват децата си добре,
са на по-голяма почит от тези, които просто ги създават,
защото последните само им дават живот,
а първите им показват изкуството да живеят добре.“
Аристотел
Untitled Design
1923 година
Из
“Протокол на Мездренската тричленна комисия от заседанието й на 12 март 1923
година”:

”...Председателят
докладва протокола на Мездренското училищно настоятелство от 24 февруари 1923
г. под №16, с който моли да се вземе решение за откриване пълна реалка при
прогимназията в с.Мездра…

РЕШИ:

Ходатайствува
пред Врачанския Окръжен Училищен Съвет да реши откриването на пълна реалка при
прогимназията от началото на учебната 1923/1924 г.”
PrevNext