Book Creator

Дистанційний курс на платформі wizer.me

by Tetiana Lysogor

Cover

Loading...
Захист України.
Основи медичних знань і домедичної допомоги
Loading...
Loading...
Дистанційний курс на платформі wizer.me
Loading...
Loading...
Loading...
Лисогор Т.В. Дистанційний курс на платформі wizer.me з предмета «Захист України»
Тема: "Основи медичних знань і домедичної допомоги".- Житомир, 2021.

У посібнику відображено методологію та базові підходи до застосування інформаційно-комунікаційних електронних технологій в організації дистанційного навчання. Надаються ключові вимоги, принципи, елементи й технології розробки, побудови та супроводу дистанційного навчального курсу (на прикладі платформи Wizer.me, інтерактивних аркушів). Аркуші можуть бути використані здобувачами професійної (професійно-технічної) освіти , коледжів для самостійного опрацювання та вивчення матеріалу з курсу «Захист України» (основи медичних знань), а також викладачами для підготовки та проведення уроків із предмета «Захист України» (основи медичних знань).
Застосування в освітньому процесі інтерактивних аркушів дозволить здобувачам освіти знати теоретичний матеріал, розв’язувати життєві ситуації, надавати в правильній послідовності та необхідному об’ємі домедичну допомогу в надзвичайних станах.
Інтерактивні аркуші сприяють підвищенню якості освітньої діяльності та активізують мотивацію до самостійного опрацювання програмового матеріалу, розвивають креативну компетентність здобувача освіти .

Укладач: Лисогор Т.В., викладач предмета "Захист України" ДНЗ «Центр сфери обслуговування м.Житомира», спеціаліст І категорії
Щасливими можна назвати тих учителів, які дійшли зі своїм класом до етапу, коли вони можуть сказати: «Незалежно від моєї присутності, клас працює. Група досягла самостійності». 
Марія Монтессорі
Звичайно, кожному викладачу хочеться, щоб всі учні засвоювали матеріал в однаковому темпі і однаково якісно, але, на жаль, це тільки мрії.
Для того, щоб здобувачі освіти могли переглянути і закріпити матеріал ще раз або вивчити його самостійно, можна використовувати інтерактивні робочі аркуші. 
Інтерактивний робочий акруш - електронний робочий лист, створений викладачем для самостійної роботи учня. 
Wizer.me - один із сервісів, що дозволяє створювати такі робочі аркуші.
Сучасному викладачу такий інструмент просто необхідний. На одному такому віртуальному робочому листі з певної теми можна розміщувати відео, зображення, навчальні завдання, тести. У ньому можна розмістити різноманітні інтерактивні форми роботи, отримувати зворотний зв'язок від учнів.
Wizer може використовуватися педагогами для створення ресурсів з метою реалізації технологій «перевернутого» класу, формуючого оцінювання, змішаного навчання (інтерактивних робочих листів для практичної роботи або домашніх завдань, бланків для підсумкової оцінки, анкет і форм зворотного зв'язку).
PrevNext