Book Creator

Konji

by Jovana Dimitrijevic

Cover

Loading...
KONJI
Loading...
Jovana Dimitrijević 1/5
Podela konja
Konje delimo prema :poreklu
prema težini
prema metodi odgajivanja
Prema poreklu rase konja delimo na:istočnjačke ili toplo krvne,zapadne ili hladnokrvne.
Prema težini konje smo podelili na:teške,srednje,lake.
Prema metodi odgajivanja pri nastanku:punokrvne,čistokrvne,polukrvne.
Comic Panel 1
Hladnokrvni konji su potomci šumskih konja sa severa Evrope i to su teške rase konja,mirnog temperamenta.
Toplokrvni konji su ističjačke rase (araber i berberski konj) kao i rase koje su nastale direktno od njih (engleski punokrvni konj) i odliokuuje se živahnim temperamentom.
Lake rase konja sliže za jahanje i vuču lakšeg tereta,visine su od 150 cm-172cm,fine gradje,dugih nogu,brzi i okretni. Neki se koriate i za umetničko jahanje ,lipicaner.
Teški konji su krupni i koriste se za zemljoradnju i vuču tereta.
Visine su do 182cm i težine do 1000kg.
Punokrvne rase konja,imaju dorbro izražene rasne karakteristike.
imaju poznato poreklo i zs njih se vodi maatična evidencija,
Čitokrvne rase konja dugi niz godina gaje se u čistoj ktrvi.Imajku karakteristične rasne oznake koje prenose na potomstvo.Nemaju matičnu evidenciju.
Polu krvni konji su rase koje su nastale ukrštavanjem priplodnjaka neke druge rase.
Comic Panel 1
ARAPSKI KONJ
On ima ideslnu čvrstinu,jačinu i oblik tela.
On je osnovao stvaranje svih toplokrvnih konja.
Spada u srednje krupne konje prosečna visina mu je 135-155 cm,mase 400-500 kg
Snažne je konstitucije i dugog veka (25-30 godina)
To je kasnostasna rasa konja-sa 6 godina pun porast
Ne sme imati belege na nogama
Čula su mu dobro razvijena i smatra se najpametnojom rasom konja
Najbrži je konj na dugim stazama i prirodan hod mu je galop
Lipicanerski konj
Comic Panel 1
Comic Panel 1
Rasa je nastala pre 400 godina
Stvoren je kao rasa 1580. u lipici kod Sežane u Sloveniji
Boja dlake je uglavnom bela i zelena.Prosečna visina grebena je relativno mala,između 150 i 155 cm,prosečna težina im je oko 600 kg.
Lipicaneri se smatraju najčvršćom i najotpornijom rasom
Glava je duga i suva,oči krupne živahne,vrat-labudov
Cevanice su duge-visoka akcija nogu
Prirodan hod-kas
Lipicaneri su kasnostasna rasa-sa 7 godina završavaju razvoj
To je konj za umetničko jahanje ,lakše poljoprivredne radove i za kočiju
Comic Panel 1
Comic Panel 1
TEŠKE RASE KONJA
Ove rase konja nazivaju se hladnokrvne rase konja.
Ranostasne su i služe za vuču teškog tereta u sporom hudu.Sve teške rase konja su veoma slične,
Mirne blagog temperamenta.Noge su jake ali srednje dugačke.Visina grebena je 165cm.
Kobile su teške 800kg,a mužjaci 900-1000kg.
Nama najpoznatije rase su belgijski teški konj,u Engleskoj su poznate rase Sufolk i Shire kobj.
PrevNext