Book Creator

RAPORT NARATIV FINAL

by Corina Ciorap

Cover

Loading...
PROIECT TRANSNATIONAL
Loading...
Loading...
” UCENICII LUI NEWTON - ARHIMEDE ”
Loading...
Loading...
Loading...
IP LTPA ,,ION ȘI DOINA ALDEA-TEODOROVICI ” , MUN.CHIȘINĂU
COORDONATOR : CIORAP CORINA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,, IORDACHE CANTACUZINO” - STRUCTURA LUNCA PAȘCANI, IAȘI
COORDONATOR: ANDRONACHE LĂCRĂMIOARA
Loading...
Rounded Rectangle
Loading...
MOLDOVA-ROMÂNIA
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
2021-2022
Cuprins
1. Argument
2. Scopul
3. Obiective
4. Competențele specifice
5. Perioada de realizare a etapelor și evaluarea elevilor cu ajutorul platformei:Wordwall ,learning apps org, Google forms.
Star;
6. Instituțiile implicate în acest proiect și platformerele utilizate
7.Descrierea activităților organizatea ( prezentarea pozelor)
8. Impresiile elevilor și cadrelor didactice
9. Elevii ce au învățat
10.Evaluarea elevilor
Star;
11. Referințe biografice
12. Concluzii
Star;
A
R
G
U
M
E
N
T

  În realizarea unor proiecte educaționale prin parteneriat cu alte instituții, fiecare elev vine cu bagajul său de competențe și cunoștințe făcând schimb de experiență și dezvoltând competențele de comunicare și colaborare între ei, axate pe competențele specifice din curriculum școlară la disciplina fizica.
  Implicarea cadrele didactice în proiectul ”Educație online fără hotare” este creativ pentru elevi, deoarece le dezvoltă capacitatea de muncă în echipe pentru realizarea unei sarcini, ce le dezvoltă imaginația și creativitatea ingenerească cu o traiectorie bine determinată în activității didactice din Republica Moldova cu România. Implicarea elevilor folosind metode interactive - digitale, care se crează starea de bine în cadrul proiectului ”UCENICII LUI NEWTON - ARHIMEDE”.
S
C
O
P
U
L
:
 - să implice în diverse activități prin colaborare la nivel transnațional cu cadrele didactice din România, și de-a accentua importanța fizicii zi de zi;
  
 - să dezvolt personalitatea elevilor pentru a fi receptivi la colaborare, creativi și inovatori, capabili să comunice și să lucreze productiv în echipe prin intermediul platformelor web de comunicare la distanță folosind noțiunile teoretice din fizică;

   - să ofere posibilitatea elevilor din instituțile partenere educaționale să împărtășească ideile creative-științifice despre importanța fizicii în viața de zi cu zi, dezvoltând dragostea de științele reale.  
obiective:
s
M
- să dezvolt spiritul creativ științific prin transmiterea informaților din viața și activitatea iluștrilor fizicieni, și demonstrarea unor legi ai fizicii
aplicând tehnologii digitale în procesul educațional online prin parteneriat;
-  să cooperăm cu altă instituție la nivel transnațional prin comunicare, unde identificăm noțiunele fizice studiate la unitățile de învățare valorificate la clasele a VII-a, fiind veriga competenților specifice a fizicii din curricula școlară;
A
  - să dezvolt deprinderi de lucru experimentale cu instrumentele de măsură din laboratorul de fizică;
R
- să motivez elevii în participarea activă în proiectul ”Ucenicii lui Newton - Arhimede” și crearea unui climat favorabil de lucru;
T
- în perioada octombrie-mai.
Competentele specifice
C1. Indentificarea și descrierea fenomenelor fizice și a manifestărilor acestor prin observații directe și analize ale surselor de informații, manifestând curiozitate și atenție.
C2. Investigarea fenomenele fizice simple prin observare și experimentare, manefestând perseverența și precizie.
C3. Analiza și interpretarea datelor și a informațiilor cu referire la fenomenele fizice simple și la aplicațiile tehnice ale acestora, manifestând gândire critică.
C4. Gestionarea cunoștințelor și a capacităților din domeniul fizicii prin rezolvarea de probleme și situații-problemă cotidiene, manifestând atenție și creativitate.
11 noiembrie
17 februarie
I. Etapa
Prima întâlnire
III. Etapa
De acțiuniune
în cercetare
V. Etapa
Salutul virtual
II. Etapa
De cercetare
IV. Etapa
Colaborare
20 octombrie
16 decembrie
7 aprilie
PrevNext