Book Creator

Tåsingeskolens Matematiksyn

by 4M5Qu4FJLd T6RH9KrVvO

Cover

Loading...
Loading...
Tåsingeskolens Matematiksyn
Proces frem for resultat

Vores tanker omkring matematikken er vigtige. Hvilke strategier og valg træffer vi for at løse et problem? Mange gange ligger der gode tanker bag et forkert facit - derfor er processen meget vigtig for os og fejl er velkomne. For netop af fejlene lærer vi.
Strategier vs Algoritmer

Strategier er fleksible i modsætning til algoritmer, som er en bestemt fremgangsmåde. I dag har vi brug for at kunne bruge matematikken i mange sammenhænge, og dermed er fleksibiliteten vigtig. Mange børn tæller langt op i skolesystemet når de skal regne et regnestykke. Når regnestykkerne bliver større, kræver det meget af arbejdshukommelsen at tælle, og det er derfor nyttigt at lære sig strategier for på en nemmere og smartere måde, at finde svar på selv simple regnestykker. Derfor er vi på Tåsingeskolen meget optaget af, at eleverne lærer sig forskellige regnestrategier.
Forskellige måder at lære på

Da børn lærer forskelligt, gælder det om at inddrage flere måder at lære og arbejde på. Hvis man kombinerer flere måder, vil det enkelte barn lettere forstå, hvad det skal lære.
Læringspyramiden illustrerer en opfattelse af, hvilke læringsformer der er de mest effektive. Selv om alle læringsformer kan anvendes, befinder de mest effektive sig nederst i pyramiden, mens pyramidens øverste lag er dem, der giver mindst udbytte.
Børn taler om faget

Når børn taler sammen om matematik i klassen, får de ny indsigt. F.eks. øges forståelsen, når man skal fortælle en kammerat, hvordan man finder arealet af en trekant. En åben og tryg atmosfære er vigtig for, at børnene tør udtrykke sig, spørge og svare. Mundtligheden giver dem mulighed for at tilegne sig det matematiske sprog.
Ved at tage afsæt i barnets dagligdags sprog og gradvist indføre det matematiske sprog, bliver det i stand til at forklare og udtrykke sig med større og større præcision.
Matematikundervisningen forandrer sig

Siden 1970'erne har matematikundervisningen ændret sig meget, både hvad angår indholdet i undervisningen, og måden børnene skal lære det på.
Måske har du selv oplevet matematikundervisning, hvor der overvejende var fokus på stoffet/pensum. Læreren bestemte i høj grad undervisningens indhold, som ofte blev styret af matematikbogen. I timerne fulgtes alle elever ad. Alle lavede det samme på samme tid, læreren gennemgik nyt stof på tavlen, og eleverne regnede opgaver. Opgaverne blev rettet, og typisk var der kun ét rigtigt svar. Opgaverne havde langt fra altid relation til virkeligheden.
PrevNext