Book Creator

Posters about energy

by Alzbeta Krupova

Cover

Loading...
Loading...
Loading...
Energy 4 life
Loading...
Loading...
PROJECT NUMBER: 2020-1-FR01-KA229-079811

Loading...
Let´s save the energy together
Loading...
Initiative and entrepreneurship
Loading...
Mgr. Daniela Slovíková, IT and technology teacher
Mgr. Alžbeta Krúpová, coordinator
Let´s save the energy together! - posters

We care about our planet. We try to save as much energy as possible. During the distance lessons pupils were given a task to prepare the posters about saving the energy. The topic was to give tips for the community how to save energy at home, at school, everywhere possible. The posters would be displayed in the town noticeboards, school webpage and in school corridors so the texts should have been in Slovak language.
Pupils of 7th, 8th and 9th class were working on the technology and IT lessons and they used different I-tools to make original and various posters.
They showed us their creativity, originality and motivation to change things to have better world. They also had to complete the questionnaire about how green they were.
Šetrime spoločne energiu!

Záleží nám na našej Zemi. Snažíme sa šetriť energie, ako sa len dá. Počas dištančného vzdelávania žiaci 7. - 9. ročníka dostali za úlohu na hodine techniky vymyslieť plagáty, ktoré by oslovili verejnosť, aby sa tiež snažili využívať energie rozumne a šetrne.
Žiaci využili svoju kreativitu, originalitu a snahu zmeniť veci k lepšiemu a pomocou rôznych IKT nástrojov prepojili techniku s informatikou. Výsledkom boli nádherné plagáty. Čo poviete? Iniciatíva a podnikavosť našich žiakov sa zlepšuje každým dňom.
Plagáty sme vyvesili v škole, vo vitríne v meste Sliač i na stránke školy. Nech si čo najviac ľudí uvedomí, že každý môže prispieť svojou troškou k spoločnému cieľu.
Žiaci zároveň vyplnili dotazník, ktorý pre nich pripravila pani učiteľka Slovíková, v ktorom sa vyjadrili k tomu, ako šetrne sa správajú doma - akí zelení sú. :)
Let´s save the energy together! - posters

We care about our planet. We try to save as much energy as possible. During the distance lessons pupils were given a task to prepare the posters about saving the energy. The topic was to give tips for the community how to save energy at home, at school, everywhere possible. The posters would be displayed in the town noticeboards, school webpage and in school corridors so the texts should have been in Slovak language.
Pupils of 7th, 8th and 9th class were working on the technology and IT lessons and they used different I-tools to make original and various posters.
They showed us their creativity, originality and motivation to change things to have better world. They also had to complete the questionnaire about how green they were.
Šetrime spoločne energiu!

Záleží nám na našej Zemi. Snažíme sa šetriť energie, ako sa len dá. Počas dištančného vzdelávania žiaci 7. - 9. ročníka dostali za úlohu na hodine techniky vymyslieť plagáty, ktoré by oslovili verejnosť, aby sa tiež snažili využívať energie rozumne a šetrne.
Žiaci využili svoju kreativitu, originalitu a snahu zmeniť veci k lepšiemu a pomocou rôznych IKT nástrojov prepojili techniku s informatikou. Výsledkom boli nádherné plagáty. Čo poviete? Iniciatíva a podnikavosť našich žiakov sa zlepšuje každým dňom.
Plagáty sme vyvesili v škole, vo vitríne v meste Sliač i na stránke školy. Nech si čo najviac ľudí uvedomí, že každý môže prispieť svojou troškou k spoločnému cieľu.
Žiaci zároveň vyplnili dotazník, ktorý pre nich pripravila pani učiteľka Slovíková, v ktorom sa vyjadrili k tomu, ako šetrne sa správajú doma - akí zelení sú. :)
Alexandra Kapustová, class 9
Viktória Demianová, class 8
Alexandra Kapustová, class 9
Viktória Demianová, class 8
Adam Orság, class 9
Marína Černeková, class 8
PrevNext