Book Creator

PLC-folder

by Laura FK

Pages 2 and 3 of 41

Loading...
Om Rønde Skole og vores vision:
Rønde Skole er organiseret i en indskolings-, mellemtrins- og udskolingsafdeling. Der er også tilknyttet en SFO til skolen, hvor der dagligt kommer ca. 115 børn.

Som alle skoler i Syddjurs Kommune arbejder vi på Rønde Skole med afsæt i professionelle læringsfællesskaber (PLF). Det betyder, at vi har fokus på elevernes læring, trivsel og personlig mestring gennem arbejdet med meningsfulde mål og opfølgning, herunder de mange veje til målet.
Dette understøtter skolens pædagogiske læringscenter (PLC), som er bestående af et bibliotek, lærere og pædagoger med specialpædagogiske kompetencer samt et korps af faglige vejledere, der – i samarbejde med lærere og pædagoger – på hver sin måde understøtter bredt med indsatser og tiltag, som tilgodeser mangfoldigheden i elevernes forudsætninger, behov og potentialer.

I Rønde Skoles vision Læring i Centrum – faglighed og fællesskab er det netop vigtigt for os, at den enkelte elev er i læring, både i de faglige læringsmiljøer og i de sociale klassesammenhænge.
Loading...
I folderen uddybes beskrivelsen og organiseringen af det pædagogiske læringscenter.

Mette Grünfeld, viceskoleleder
Loading...
Om Rønde Skole og vores vision:
Rønde Skole er organiseret i en indskolings-, mellemtrins- og udskolingsafdeling. Der er også tilknyttet en SFO til skolen, hvor der dagligt kommer ca. 115 børn.

Som alle skoler i Syddjurs Kommune arbejder vi på Rønde Skole med afsæt i professionelle læringsfællesskaber (PLF). Det betyder, at vi har fokus på elevernes læring, trivsel og personlig mestring gennem arbejdet med meningsfulde mål og opfølgning, herunder de mange veje til målet.
Dette understøtter skolens pædagogiske læringscenter (PLC), som er bestående af et bibliotek, lærere og pædagoger med specialpædagogiske kompetencer samt et korps af faglige vejledere, der – i samarbejde med lærere og pædagoger – på hver sin måde understøtter bredt med indsatser og tiltag, som tilgodeser mangfoldigheden i elevernes forudsætninger, behov og potentialer.

I Rønde Skoles vision Læring i Centrum – faglighed og fællesskab er det netop vigtigt for os, at den enkelte elev er i læring, både i de faglige læringsmiljøer og i de sociale klassesammenhænge.
Loading...