Book Creator

Рециклиране на алуминий

by Katya Vutov

Pages 2 and 3 of 41

Loading...
Станислав
Loading...
Симона - рециклирането на Аl спестява енергия достатъчна да гледате телевизия 3 часа. Моля Ви, рециклирайте!
Loading...
Нека да вземем нещо за пиене!
Loading...
О, какъв хубав ден!
Loading...
Излязох аз новичка от завода за алуминиеви изделия и се запътих към магазина...
Speech Bubble
Loading...
Ти вече не ставаш за нищо! Ще те смачкам!!!
Speech Bubble
Loading...
Смачка кенчето, поне го рециклирай!
Loading...
Loading...
Ето, че имало живот и след смъртта!
Loading...
Loading...
Толкова ли беше трудно просто да ме хвърли в кофата за рециклиране
Speech Bubble
Loading...
Симона - рециклирането на Аl спестява енергия достатъчна да гледате телевизия 3 часа. Моля Ви, рециклирайте!
Loading...
О, я да си взема нещо за пиене, брат!
Loading...
Излязох аз новичка от завода за алуминиеви изделия и се запътих към магазина...
Speech Bubble
Loading...
Loading...
Гъл, гъл, гъл...ти вече свърши, я да те смачкам!
Thought Bubble
Loading...
Loading...
О, ето я кофата!
Loading...
Толкова ли беше трудно просто да ме хвърли в кофата за рециклиране
Speech Bubble