Book Creator

Лаб. упр. ЧП 6 клас

by Katya Vutov

Cover

Loading...
Loading...
Loading...
Добри педагогически практики за провеждане на лабораторни упражнения в обучението по Човекът и природата в 6 клас
Loading...
Loading...
Comic Panel 1
Катя Вутова
Comic Panel 2
Лабораторно упражнение
Урок №1 Скорост, път, време
Comic Panel 3
учител по Химия и Физика в СУ "Свети Климент Охридски" гр. Добрич
Comic Panel 4
Урок №2 Определяне на плътност
Comic Panel 1
Лабораторно упражнение
Протокол
Comic Panel 2
Домашна работа Използвайте следното приложението
https://phet.colorado.edu/sims/html/density/latest/density_en.html  и определете
плътността на телата при различни маса (Mass) и обем (Volume). 
Изчислете плътността на телата в kg/m3 ( 1 L = 0,001 m3).
Представете данните за масата и обема на телата и изчислената плътност таблично.
Направете следните изводи: 
  1. Кога телата плават във водата и кога потъват?
2 . Ще плават или ще потънат във водата дървеното трупче и тялото от пластилин от лабораторната работа?
Учителят качва задачата за домашна работа в Classroom. 
Написва подробни указания.
Домашна работа по желание - стр. 39 от учебника, задачата от рубриката “ Домашен опит”.


PrevNext